Δελτίο Τύπου για τη μη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Μαρτίου 15 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (νπδδ) εκφράζει με τον πιο έντονο τρόπο τη δυσαρέσκειά του για την επιμονή των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργείου Υγείας να μας αντιμετωπίζουν ως τρίτης κατηγορίας υγειονομικό προσωπικό εξαιρώντας την ειδικότητά μας από τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στην ΚΥΑ Αριθμ. οικ.2/108192/ΔΕΠ  "Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία οικ.2/35134/ΔΕΠ/5.4.2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του» (Β’ 2611).

Παρά τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις μας προς τα αρμόδια Υπουργεία και τα υπομνήματά μας στην Επιτροπή Μεταρρύθμισης Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας ουδέποτε λάβαμε σαφείς απαντήσεις. Ουδέποτε μας απαντήθηκαν οι λόγοι του αποκλεισμού μας την στιγμή που εργαζόμαστε στις ίδιες ακριβώς συνθήκες με τους συναδέλφους μας άλλων υγειονομικών ειδικοτήτων.
Η δημοσιευμένη ΚΥΑ συνεχίζει να εξαιρεί τους κοινωνικούς λειτουργούς από τους δικαιούχους του επιδόματος, παρά το γεγονός ότι υπήρχε προφορική δέσμευση συμπερίληψης του κλάδου των κοινωνικών λειτουργών στα Νοσοκομεία, στον ΕΟΔΥ, στο Νοσοκομείο Θήρας, στα Ειδικά Κέντρα Υγείας (Δ.Υ.ΠΕ.), στις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ), στα Κέντρα Ψυχικής Υγείας & Υγιεινής καθώς και στο σύνολο των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της χώρας, ανεξάρτητα του φορέα υλοποίησης.

Είναι φανερή σε όλους τους εργαζόμενους στην Υγεία η προχειρότητα με την οποία αντιμετώπισε η Κυβέρνηση τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος. Κρύβεται, δε, άλλοτε πίσω από Γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Μεταρρύθμισης Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, των οποίων το περιεχόμενο δεν δημοσιεύτηκε ποτέ, και άλλοτε στο επιχείρημα ότι δεν υπάρχει «δημοσιονομικός χώρος» για την χορήγηση του επιδόματος σε όλες τις ειδικότητες συνεχίζοντας τη κατάφορη αδικία εναντίον του επαγγέλματός μας.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να αγνοεί τις εκθέσεις αναγνωρισμένων φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαπιστώνουν ότι οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας αντιμετωπίζουν τους μεγαλύτερους εργασιακούς κινδύνους εξαιτίας όχι μόνο της αυξημένης νοσηρότητας του πληθυσμού που εξυπηρετούν αλλά και εξαιτίας του αυξημένου ψυχοκοινωνικού κινδύνου, του εκφοβισμού, και των απειλών που δέχονται από εξυπηρετούμενους πολίτες που περιθωριοποιούνται εξαιτίας της απώλειας του εισοδήματός τους και της περιορισμένης προσβασιμότητας  σε κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες υγείας.

Η εξαίρεση του μεγάλου συνόλου των Κοινωνικών Λειτουργών στην Υγεία από την χορήγηση του επιδόματος, βάσει «απόρρητων» γνωμοδοτήσεων, αποτελεί καταφανώς αδικαιολόγητη και δυσμενή διάκριση, η οποία παραβιάζει ευθέως την συνταγματική αρχή της ισότητας και την εξ αυτής απορρέουσα αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, όπως αυτή έχει πλέον καθιερωθεί δια της παγίας νομολογίας των εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί που εργάζονται στο Σύστημα Υγείας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του επιστημονικού προσωπικού των δημοσίων νοσοκομείων, υπαγόμενο στην Ιατρική Υπηρεσία και αντιμετωπίζουν τις ίδιες συνθήκες επικινδυνότητας με άλλες ειδικότητες που έχουν ήδη συμπεριληφθεί.

Η κυβέρνηση συνεχίζει να αγνοεί την προσπάθεια χιλιάδων κοινωνικών λειτουργών που, μέσα σε δύσκολες συνθήκες αυξημένης νοσηρότητας, υποστελέχωσης, ανυπαρξίας κοινωνικών παροχών και δομών αποκατάστασης, να παρέχουν κοινωνική φροντίδα σε πολίτες που βλέπουν στο πρόσωπό τους την ευθύνη του κράτους για αποκατάσταση, κοινωνική προστασία και αξιοπρεπή ζωή.

Απέναντι στην απαξίωση σηκώνουμε το ανάστημά μας  

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών έχει ήδη εκκινήσει τις απαιτούμενες νομικές ενέργειες προκειμένου να ακυρωθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Καλούμε τους συναδέλφους σε εγρήγορση και συμμετοχή σε όλες τις κινητοποιήσεις που θα οργανωθούν από  τα πρωτοβάθμια σωματεία τους, την ΠΟΕΔΗΝ και το ΣΚΛΕ.

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Επικοινωνία

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ

Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2108834818, 2108827071, 6972607021

Email: info@skle.gr

Breitling replica richard mille watch , interior angles of the balance cock are beveled and polished and the micro-rotor bridge is beveled and polished. This is as good as it gets. The layout of the dial is also rather enjoyable, these movements, he has been waering an Omega Seamasters for many years now. rolex replica: affordwatches For starters there was the now famous Seamaster Professional 300m that is nicknamed after its famous wearer. Later there was a 45.5mm Seamaster Planet Ocean 600m and a 42mm Seamaster Planet Ocean 600m with ceramic bezel. For its latest adventures.