Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 104 32 Αθήνα, 5ος Όροφος.
Τηλέφωνο : 2108834818 fax: 2108827071
Είσοδος στο μητρώο μελών : https://mitroo.skle.gr/

Πρόταση τροποποίησης του Νόμου 2817/2000 Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Παιδεία Γράφτηκε από  Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011 16:32 μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ο ΣΚΛΕ κατέθεσε στο Υπουργείο Παιδείας Ειδική Πρόταση τροποποίησης του Νόμου 2817 / 2000(ΦΕΚ 78 Α΄/14-3-2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις». Η προτεινόμενη τροποποίηση καταργεί την μέχρι σήμερα ισχύουσα πρόβλεψη για επιπλέον τυπικό προσόν (του πτυχίου της ΑΣΠΑΙΤΕ ή άλλων Τμημάτων ΑΕΙ) για τους Κοινωνικούς Λειτουργούς πτυχιούχους ΑΤΕΙ, η οποία συνιστά άνιση και άδικη μεταχείριση σε βάρος των Κοινωνικών Λειτουργών που είναι απόφοιτοι ΤΕΙ παραβιάζοντας ταυτόχρονα την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των υποψηφίων. Διαβάστε όλη την πρόταση ακολούθως.


Ειδική πρόταση τροποποίησης του Νόμου 2817 / 2000(ΦΕΚ 78 Α΄/14-3-2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις»

Άρθρο 3 : «Οργανωτικά Θέματα Προσωπικού Ειδικής Αγωγής»

Παράγραφοι 10 και 15

Α. Αιτιολογική Έκθεση

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1, του ΠΔ 23/1992 για την άσκηση του επαγγέλματος και τη χρησιμοποίηση του τίτλου του Κοινωνικού Λειτουργού, απαιτείται α) Πτυχίο μίας αναγνωρισμένης από το Κράτος Σχολής Κοινωνικής Εργασίας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμο αντίστοιχης Σχολής του εξωτερικού, β) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου ΠΔ.

2. Με το άρθρο 54 του Νόμου 3198/2011 προβλέπεται ότι η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες για τους πτυχιούχους όλων των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.

3. Ο Νόμος 2916/2001 που αφορά στην «Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθμισης θεμάτων του Τεχνολογικού τομέα της», ορίζει ότι η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη χώρα μας είναι ενιαία αποτελούμενη από ΑΕΙ και ΤΕΙ διασφαλίζοντας έτσι και την τυπική ισοτιμία των πτυχίων Κοινωνικής Εργασίας όλων των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

4. Με τον Νόμο 3549/2007 τα ΑΤΕΙ κατατάσσονται στην Ανώτατη Εκπαίδευση ενώ μια σειρά άλλων διατάξεων, ολοκλήρωσαν τα ακαδημαϊκά τους χαρακτηριστικά

5. Με την με αριθμό. 113172/2005 (ΦΕΚ 1593Β/17.11.2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων οι Κοινωνικοί Λειτουργοί πτυχιούχοι ΤΕΙ έχουν τη δυνατότητα ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ανηλίκων

6. Με την με αριθμό. 113709/2005 (ΦΕΚ 1821Β/23.12.2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης Στελεχών ΣΥΥ οι Κοινωνικοί Λειτουργοί πτυχιούχοι ΤΕΙ έχουν τη δυνατότητα ένταξης στο Μητρώο Στελεχών ΣΥΥ και Εκπαιδευτών Στελεχών ΣΥΥ

7. Έχοντας υπόψη, ότι: οι Κοινωνικοί Λειτουργοί στην χώρα μας είναι εξειδικευμένοι κοινωνικοί επιστήμονες, απόφοιτοι των τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των ΑΤΕΙ Αθήνας, Πάτρας και Ηρακλείου καθώς και του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και ότι η εκπαίδευσή τους και στα τέσσερα τμήματα αφορά τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένης και της πρακτικής άσκησης και έχει την ίδια διάρκεια ( 8 εξάμηνα), η πρόβλεψη, του πτυχίου της ΑΣΠΑΙΤΕ ή άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ως επιπλέον τυπικό προσόν διορισμού για τους υποψηφίους του Κλάδου ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών που έχουν πτυχίο ΑΤΕΙ, πέραν του πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καταργεί στην πράξη τους Νόμους και συνιστά άνιση και άδικη μεταχείριση σε βάρος των Κοινωνικών Λειτουργών που είναι απόφοιτοι ΤΕΙ και παραβιάζεται η αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των υποψηφίων. Επιπλέον, με κανένα τρόπο η πρόβλεψη επιπλέον προσόντων μόνο για τους πτυχιούχους δεν διασφαλίζει την παιδαγωγική τους επάρκεια.

Β. Προτεινόμενες ρυθμίσεις

  1. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 3 του Ν. 2817/2000 διαγράφεται η φράση: «Ειδικά για τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. απαιτείται και πτυχίο της ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή πτυχίο ενός των Τμημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 5 περίπτωση β. του παρόντος άρθρου ή πτυχίο Τμήματος A.E.I. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου A.E.I. της αλλοδαπής, αντίστοιχου προς την ειδικότητά τους.»
  2. Διαγράφεται η παράγραφος 15 του άρθρου 3 Ν. 2817/2000
Διαβάστηκε 3775 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014 16:19

Θέσεις Εργασίας Κοινωνικών Λειτουργών όπως δημοσιεύθηκαν στο Internet

Το επιστημονικό περιοδικό του ΣΚΛΕ ψηφιακά

socwork.gr
Δωρεάν τα τεύχη 111 και 112 

Γίνετε μέλος του ΣΚΛΕ

Νέο!
Εγγραφείτε ηλεκτρονικά στο ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ

 

Επιτροπές

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνο : 2108834818 
fax: 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Εισαγωγή μέλους του site

Εισάγετε τα στοιχεία σας για να έχετε πρόσβαση σε περισσότερο περιεχόμενο και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις

Шаблоны Joomla 2015