Παρέμβαση του ΣΚΛΕ προς το ΚΕΘΙ για την τήρηση της αρχής ισότιμης μεταχείρισης των υποψηφίων Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ και ΤΕ στις διαδικασίες πρόσληψης.

Παρέμβαση του ΣΚΛΕ προς το ΚΕΘΙ, με αφορμή  τις ανακοινώσεις του Κέντρου για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 1/2027, ΣΟΧ 2/2024) για την υλοποίηση πράξεων με τίτλο «Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027, στις οποίες προβλέπεται ως απαιτούμενο προσόν για τις θέσεις της ειδικότητας Κοινωνικών Λειτουργών αποκλειστικά «Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής».

 Αίτημα του Συνδέσμου η άμεση τροποποίηση – ορθή επανάληψη των εκδοθείσων ανακοινώσεων του Κέντρου, με γνώμονα την πάγια θέση και αρχή του ΣΚΛΕ ότι όλοι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της χώρας, απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, έχουν κοινά επαγγελματικά δικαιώματα, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, όπως αυτά καθορίζονται με το ΠΔ 23/1992 και ασκούν το λειτούργημα του Κοινωνικού Λειτουργού μετά την έκδοση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο της παρέμβασης με τη σχετική επιχειρηματολογία, στο συνημμένο.

Διαβάστηκε 180 φορές

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Επικοινωνία

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ

Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2108834818, 2108827071, 6972607021

Email: info@skle.gr

Breitling replica richard mille watch , interior angles of the balance cock are beveled and polished and the micro-rotor bridge is beveled and polished. This is as good as it gets. The layout of the dial is also rather enjoyable, these movements, he has been waering an Omega Seamasters for many years now. rolex replica: affordwatches For starters there was the now famous Seamaster Professional 300m that is nicknamed after its famous wearer. Later there was a 45.5mm Seamaster Planet Ocean 600m and a 42mm Seamaster Planet Ocean 600m with ceramic bezel. For its latest adventures.