Εκπαίδευση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Στη χώρα μας η κοινωνική εργασία, ως αντικείμενο σπουδών, είναι τετραετούς φοίτησης, και λαμβάνει χώρα σε τρία αμιγώς Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής & Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο) και ως κατεύθυνση στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Όσοι ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό, χρειάζεται να φοιτήσουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Προκειμένου να ασκήσει κάποιος/α το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού θα πρέπει να λάβει αναγνώριση τίτλου σπουδών ισότιμου & αντίστοιχου με ελληνικό τίτλο σπουδών από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Αναγνώρισης- ΔΟΑΤΑΠ/  https://www.doatap.gr/

o Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης https://sw.duth.gr/

o Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής https://sw.uniwa.gr/

o Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου https://www.hmu.gr/sw/

o Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών http://www.edu-sw.upatras.gr/

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Οι απόφοιτοι των σχολών της Κοινωνικής Εργασίας γίνονται δεκτοί σε πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που υλοποιούν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι:

 Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση- Ένταξη Ετεροτήτων» του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

https://pms.sw.duth.gr/pmssw2/index.php/el/

 Δι-ιδρυματικό, Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Κοινωνικά Δικαιώματα και Συνηγορία στις Κοινωνικές Υπηρεσίες» από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 1935 Β’/19-04-2022).

https://sw.uniwa.gr/metaptychiakes-spoydes/metaptychiako-programma/

 Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Συμβουλευτική» (Counselling) των Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης & της Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. https://counselling.ecd.uoa.gr/

 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που οδηγεί στην λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης και Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας. https://healthcare-management.uniwa.gr/

 

More in this category: « Δεοντολογία

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015