Παρέμβαση σχετικά με τον αποκλεισμό των ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών από θέσεις προϊσταμένων στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Έγγραφη παρέμβαση σχετικά με την υπ’ αριθμό 69/2023 απόφαση (πρακτικό 9/2023) του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου με θέμα «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» και τον αποκλεισμό των ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών από θέσεις προϊσταμένων πραγματοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο από κοινού με το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος.

Αναλυτικότερα, με την έγγραφη αναφορά ζητείται:

  1. να προβλεφθεί τροποποίηση στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τη θέση Προϊσταμένων στις σχετικές Διευθύνσεις και Τμήματα και να ορίζονται διαζευκτικά υπάλληλοι από τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών αδιακρίτως, χωρίς εφαρμογή του προβαδίσματος κατ' εφαρμογή των προβλέψεων των υπ' αρ. 145/2022 (ΑΠ 14001/2-3-2022, ΑΔΑ: ΨΟ5Ω46ΜΤΛ6-Μ4Ν) και ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ. 21795/18-06-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΜΓ465ΧΘΨ- ΣΟΔ) εγκυκλίων του Υπ. Εσωτερικών, με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις και κριτήρια ώστε να αποκατασταθούν οι αρχές της ισότητας και αξιοκρατίας μεταξύ των υπαλλήλων και να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων των εν λόγω οργανικών μονάδων,
  2. ο περιορισμός των κλάδων από τους οποίους θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των ανωτέρω αναφερόμενων οργανικών μονάδων σε αυτούς που το αντικείμενο εργασίας τους έχει αποδεδειγμένη συνάφεια με τις αρμοδιότητες τους, προκειμένου να επιτυγχάνεται κατά τρόπο αποτελεσματικό η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εν λόγω οργανικών μονάδων προς εξυπηρέτηση πρωτίστως του δημοσίου συμφέροντος,
  3. η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων των Κοινωνικών Λειτουργών καθώς και η αύξηση αυτών.

Σε συνέχεια της έγγραφης αναφοράς, το επόμενο διάστημα θα προγραμματιστεί δια ζώσης συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Επικοινωνία

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ

Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2108834818, 2108827071, 6972607021

Email: info@skle.gr

Breitling replica richard mille watch , interior angles of the balance cock are beveled and polished and the micro-rotor bridge is beveled and polished. This is as good as it gets. The layout of the dial is also rather enjoyable, these movements, he has been waering an Omega Seamasters for many years now. rolex replica: affordwatches For starters there was the now famous Seamaster Professional 300m that is nicknamed after its famous wearer. Later there was a 45.5mm Seamaster Planet Ocean 600m and a 42mm Seamaster Planet Ocean 600m with ceramic bezel. For its latest adventures.