Δελτίο Τύπου για τη Συνάντηση με Κοινωνικούς λειτουργούς που εργάζονται στους Δήμους Μίνωα-Πεδιάδας και Αρχανών-Αστερουσίων

Δελτίου Τύπου 

Για τη Συνάντηση του ΠΣ ΣΚΛΕ Κρήτης με Κοινωνικούς λειτουργούς που εργάζονται στην επικράτεια των Δήμων Μίνωα-Πεδιάδας και Αρχανών-Αστερουσίων.

 

Ηράκλειο, 17/10/2022

Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Συμβουλίου ΣΚΛΕ Κρήτης, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης του, συναντήθηκε με Κοινωνικούς Λειτουργούς που εργάζονται στην επικράτεια των Δήμων Μίνωα-Πεδιάδας και Αρχανών-Αστερουσίων την Παρασκευή 14/10/2022. 

Αποτέλεσε την πρώτη συνάντηση του νέου ΠΣ ΣΚΛΕ υπό την μορφή ΝΠΔΔ και δόθηκε προτεραιότητα στους συγκεκριμένους Δήμους,  καθώς εδώ και ένα χρόνο αποτελούν σεισμόπληκτες περιοχές και απειλούνται με όξυνση κοινωνικών προβλημάτων.  Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, όπως επίσης εκφράστηκε και από τις δύο πλευρές η αναγκαιότητα συσπείρωσης στις διεκδικήσεις του κλάδου και συντονισμός με τα σωματεία των χώρων δουλειάς.

Συγκεκριμένα, συμμετείχαν συνάδελφοι από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων, Κέντρα Κοινότητας, την Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης σχολείων της περιοχής και από τα «Βοήθεια στο Σπίτι». Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι και οι κάτοικοι των περιοχών. Αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων:

Η υποστελέχωση των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες της περιοχής,

Η προσωρινότητα των συμβάσεων εργασίας (αναπληρωτές, κοινωφελή ΟΑΕΔ), που οδηγούν σε ανασφάλεια τους συναδέλφους. Δημιουργώντας υπηρεσίες με ημερομηνία λήξης και παρέμβαση με αποσπασματικότητα για τους εξυπηρετούμενους 

Με τις ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές, συχνά δεν διασφαλίζεται η προϋπόθεση του Απορρήτου-γεγονός που παραγνωρίζει τόσο τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα όσο και τη δεοντολογία του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού. Πρόβλημα που οξύνθηκε ακόμη περισσότερο μετά τους σεισμούς.

Ο απαρχαιωμένος ή καθόλου εξοπλισμός (υπηρεσιακά αυτοκίνητα, Η/Υ), διαμορφώνει ιδιαίτερα ζητήματα έκθεσης σε εργασιακό κίνδυνο, καθώς χαρακτηριστικά τα υπηρεσιακά οχήματα περιγράφονται ελλιπή, είτε επικίνδυνα καθότι δεν τους παρέχεται σταθερή συντήρηση όπως επιβάλλεται. 

• Παράλληλα, συνάδελφοι που εργάζονται σε πλαίσια στα οποία οφείλουν να μετακινούνται συχνά αναγκάζονται, με το πρόσχημα της ελλιπούς χρηματοδότησης, να πληρώνουν τις μετακινήσεις για υπηρεσιακούς λόγους από την τσέπη τους.

Ο αποκλεισμός των κοινωνικών λειτουργών των Δήμων από τη λήψη Μέσων Ατομικής Προστασίας και του επιδόματος Ανθυγιεινού και επικίνδυνου εργασίας, παρά το γεγονός ότι εργάζονται στην πρώτη γραμμή.

Ο διαμοιρασμός προσωπικού σε παραπάνω από ένα πρόγραμμα, με πρόσχημα την κάλυψη αναγκών

Το γεγονός ότι ορισμένες θέσεις κοινωνικών λειτουργών δεν αποτελούν οργανικές θέσεις, αλλά προσωποπαγείς, με αποτέλεσμα να μην είναι κατοχυρωμένη η ύπαρξη στους Δήμους θέσεων Κοινωνικών λειτουργών, μετά από τη συνταξιοδότηση των συναδέλφων

Το ζήτημα της συνεχούς αλλαγής προσωπικού στα σχολεία από χρονιά σε χρονιά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει συνέχεια στην παρέμβαση. Συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και γονείς δικαιολογημένα φτάνουν να μην δείχνουν εμπιστοσύνη στο σύστημα υποστήριξης. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτή η συνεχής εναλλαγή, πέρα από αποσπασματική μπορεί να είναι και τραυματική για τις σχέσεις με συγκεκριμένους μαθητές και μαθήτριες.

Η αναγκαιότητα για σύσταση ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας σε κάθε σχολείο, πλήρως στελεχωμένη με μόνιμη και σταθερή εργασία.

Η έλλειψη σαφούς και διακριτού καθηκοντολογίου για τους κοινωνικούς λειτουργούς στα Κέντρα Υγείας. 

Η έλλειψη επιστημονικής εποπτείας και επιμορφώσεων σε σύγχρονα πρωτόκολλα παρέμβασης, με αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα.

Το ζήτημα της προσβασιμότητας σε Κέντρα Κοινότητας και Κοινωνικές Υπηρεσίες για τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών εξαιτίας της έλλειψης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με αποτέλεσμα ακόμα και η αίτηση επιδομάτων μπορεί να γίνει αδύνατη για κάποιους συνανθρώπους μας.

Επιπλέον, δύο θέματα αναδείχθηκαν σε άμεσης προτεραιότητας λόγω των εξελίξεων και αυτά ήταν:

1. Η δραματική αύξηση των εισαγγελικών παραγγελιών, με την πλειοψηφία αυτών να αφορούν ανηλίκους. Μάλιστα, οι συναδέλφισσες κατέδειξαν τα ηθικά διλήμματα στα οποία οδηγούνται, όταν, παράλληλα με το ήδη υψηλό φόρτο εργασίας τους και τις κρίσιμες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά, καλούνται να αναλάβουν εισαγγελικές παραγγελίες όμορων Δήμων. Επίσης, λόγω της σοβαρής υποστελέχωσης καλούνται να αναλάβουν πολλαπλό ρόλο, ο ίδιος συνάδελφος κάνει την κοινωνική έρευνα, την παραπομπή στην εισαγγελία, αλλά και  τη στήριξη της οικογένειας ταυτόχρονα.
Το ζήτημα της παιδικής προστασίας αντιμετωπίζεται σπασμωδικά χωρίς πρωτόκολλα και συγκεκριμένες επίσημες κατευθυντήριες γραμμές, αλλά κυρίως χωρίς ενιαίο δίκτυο επαγγελματιών και δημόσιων αξιοπρεπών δομών παιδικής προστασίας που το πλαισιώνουν. Παντελής η έλλειψη προγραμμάτων πρόληψης και στήριξης της γονεϊκότητας της κοινότητας για την αποφυγή απομάκρυνσης ανηλίκου ή και την επανένωσή  του με την  οικογένεια. 

2. Οι αρνητικές εξελίξεις με την προκήρυξη του «Βοήθεια στο Σπίτι» για όλη τη χώρα, αφού εκδόθηκαν και τα οριστικά αποτελέσματα σε όλες τις κατηγορίες, όπου 163 συνάδελφοι πετιούνται στην ανεργία, ήρθε ένα ακόμα χτύπημα. Τμήμα του ΣτΕ έκρινε ότι η ειδική εμπειρία δε θα έπρεπε να υφίσταται για τις θέσεις που λογίζονται στην προκήρυξη ως χωρίς εμπειρία, με αποτέλεσμα ακόμα 1100 εργαζόμενοι να κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους, τινάζοντας στον αέρα όλη την προκήρυξη.  Φυσικά, αυτή η εξέλιξη επηρεάζει και τους συναδέλφους που εργάζονται 18-20 χρόνια στο πρόγραμμα στους συγκεκριμένους Δήμους. Οι συνάδελφοι ζήτησαν ακόμη τη στήριξη του ΣΚΛΕ στον δίκαιο αγώνα τους να κρατήσουν τις θέσεις τους. 
Ενημέρωσαν τα μέλη του ΠΣ ΣΚΛΕ για τις κινητοποιήσεις τους το επόμενο διάστημα, την συμμετοχή τους στην Πανελλαδική Απεργία για τους εργαζομένους στο «Βοήθεια στο σπίτι» στις 21/10/2022 και την συμμετοχή τους στην Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία στις 9 Νοέμβρη. 

Από την μεριά της αντιπροσωπείας του ΠΣ εκφράστηκε η ολόπλευρη στήριξη στα δίκαια αιτήματά τους, και η δέσμευση ότι αυτή η εκφρασμένη στήριξη θα πάρει χαρακτήρα συλλογικής απόφασης του ΠΣ, ώστε να προχωρήσουμε σε συντονισμένες παρεμβάσεις. Τέλος, τονίστηκε ότι η συμμετοχή στις συλλογικές διαδικασίες μπορούν να ανοίγουν τον δρόμο για διεκδικήσεις του κλάδου, τα εργασιακά μας δικαιώματα, αλλά και τα δικαιώματα των εξυπηρετούμενων μας. 

Εκ του ΠΣ ΣΚΛΕ Κρήτης

 

      

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2022 00:23

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Επικοινωνία

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ

Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2108834818, 2108827071, 6972607021

Email: info@skle.gr

Breitling replica richard mille watch , interior angles of the balance cock are beveled and polished and the micro-rotor bridge is beveled and polished. This is as good as it gets. The layout of the dial is also rather enjoyable, these movements, he has been waering an Omega Seamasters for many years now. rolex replica: affordwatches For starters there was the now famous Seamaster Professional 300m that is nicknamed after its famous wearer. Later there was a 45.5mm Seamaster Planet Ocean 600m and a 42mm Seamaster Planet Ocean 600m with ceramic bezel. For its latest adventures.