Έτος 2022

Αποφάσεις του ΔΣ ταξινομημένες ανά συνεδρίαση και αριθμό απόφασης για το έτος 2022.

Συνεδρίαση 24η/22-12-2022

Κατάλογος Αποφάσεων

154/2022 - Έγκριση δαπανών για υλικό διαφημιστικό του ΠΤ Δυτικής Ελλάδας 

155/2022 - Έγκριση για την προμήθεια αγορά χρόνου ομιλίας για τα κινητά των ΠΤ 

156/2022 - Έγκριση αποπληρωμής οφειλών στην εταιρεία openIT για τα αποτελέσματα της δεύτερης μέρας των εκλογών και των αρχαιρεσιών των ΔΣ και ΠΣ 

 

Συνεδρίαση 23η/13-12-2022

Κατάλογος Αποφάσεων

143/2022 - Αίτημα ΠΤ ΣΚΛΕ Κεντρικής Μακεδονίας για παράταση του χρόνου διαβούλευσης για τους άξονες Γενικής Πολιτικής του ΣΚΛΕ 

144/2022 - Πρόταση Αποστολής εγγράφου στο ΔΣ της Κιβωτού 

145/2022 - Ψήφιση τροποποιήσεων Ν. 4488/2017 σχετικά με τις δαπάνες μετακίνησης των μελών του ΔΣ και ΠΣ 

146/2022 - Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικής – Διπλογραφικής Λογιστικής Διαχείρισης του ΣΚΛΕ 

147/2022 - Συγκρότηση Επιτροπής για την προμήθεια ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου 

148/2022 - Επιτροπή σύνταξης Κώδικα Δεοντολογίας Κοινωνικών Λειτουργών

149/2022 - Έγκριση διαδικασιών παρακολούθησης της Οικονομικής Λειτουργίας του ΣΚΛΕ  

150/2022 - Αγορά Γραφικής ύλης και αναλώσιμων ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών για τις ανάγκες γραμματείας του ΣΚΛΕ 

151/2022 - Προμήθεια υπηρεσιών ταχυδρομείου και μεταφορών για τις ανάγκες του ΣΚΛΕ για το χρονικό διάστημα από 15 Δεκεμβρίου 2022 ΕΩΣ 14 Μαρτίου 2023 

152/2022 - Τροποποίηση της Απόφασης 120/2022 για την έγκριση της πληρωμής συνδρομών στην πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων ΖΟΟΜ και αναβάθμισης συμμετοχής έως 500 ατόμων 

153/2022 - Έγγραφα μελών ΠΣ Κρήτης & Προέδρου ΠΣ Κρήτης 

 

 

Συνεδρίαση 22η/6-12-2022

Κατάλογος Αποφάσεων

142/2022 - Έγκριση Προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες Ημερίδας στην Καλαμάτα στην οποία συμμετέχει το ΠΤ ΣΚΛΕ Πελοποννήσου

Συνεδρίαση 21η/29-11-2022

Κατάλογος Αποφάσεων

135/2022 - Τροποποιήσεις Νόμου 4488/2017 σχετικά με τις μετακινήσεις των μελών του ΔΣ και ΠΣ 

136/2022 - Παρέμβαση ΣΚΛΕ για δημιουργία για τη δημιουργία αυτόνομου κλάδου Κοινωνικής Εργασίας / Κοινωνικών Λειτουργών στους ΟΕΥ των Περιφερειών 

137/2022 - Ορισμός Επιτροπής για συγκέντρωση προσφορών για την προμήθεια λογισμικού οικονομικής διαχείρισης ΝΠΔΔ 

138/2022 - Έγκριση προμήθειας τεχνικής υποστήριξης και αναβάθμισης υπηρεσιών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τις ανάγκες επικοινωνίας των συλλογικών οργάνων και των επιτροπών του ΣΚΛΕ και προστασίας των δεδομένων του μητρώου 

139/2022 - Αναγκαιότητα και ανάθεση υπηρεσιών εγκατάστασης εφαρμογής Buletin Board (forum) στο Μητρώο του ΣΚΛΕ 

140/2022 - Ορισμός μελών ΔΣ που θα συμμετέχουν σε συναντήσεις με ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 

141/2022 - Έγκριση Δαπανών Μετακίνησης Οργανωτικού Γραμματέα του ΔΣ 

 

Συνεδρίαση 20η/16-11-2022

Κατάλογος Αποφάσεων

134/2022 - Έγκριση προμήθειας πανό για τη συμμετοχή του ΠΤ ΣΚΛΕ Δυτικής Ελλάδας στον εορτασμό του Πολυτεχνείου

Συνεδρίαση 19η/1-11-2022

Κατάλογος Αποφάσεων

125/2022 -  Αίτημα για εφαρμογή προγράμματος εποπτείας 

126/2022 -  Αίτημα για υποστήριξη του αιτήματος άρσης της αναστολής εργασίας που έχει επιβληθεί σε ανεμβολίαστους Κοινωνικούς Λειτουργούς 

127/2022 -  Στήριξη Ψηφίσματος και συμμετοχή στην προγραμματισμένη παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από το Σωματείο Εργαζομένων του ΚΚΠΠ Αττικής, Παιδουπόλεων και άλλων φορέων για την Παιδική Προστασία 

128/2022 - Συμμετοχή του ΣΚΛΕ στην Γενική Πανελλαδική Απεργία στις 9 Νοέμβρη 

129/2022 - Κανονισμός Λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων 

130/2022 - Έκδοση δελτίου τύπου που θα αποσταλεί σε όλα τα ΜΜΜ έντυπα και ηλεκτρονικά ως απάντηση στην στοχοποίηση που δέχεται το επάγγελμα και συνάδελφοι τις τελευταίες ημέρες 

131/2022 - Διαδικασία έκδοσης Δελτίων Τύπων ΣΚΛΕ 

132/2022 - Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 45/2022 Απόφασης του ΔΣ του ΣΚΛΕ σχετικά με την απευθείας ανάθεση προμήθειας κινητών τηλεφώνων 

133/2022 - Συμμετοχή του ΣΚΛΕ στο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Σχολική Κοινωνική Εργασία και Συμβουλευτική με οικογένειες παιδιά και νέους», που διοργανώνεται από το Διιδρυματικό «ΠΜΣ» Συμβουλευτική (Συμβουλευτική Ψυχολογία, Συμβουλευτική Κοινωνική Εργασία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση) και το Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση: Ένταξη Ετεροτήτων, σε συνεργασία με το Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής -1ης ΥΠΕ Αττικής που διοργανώνεται στους Δελφούς, 3 έως 6 Νοεμβρίου 2022 στο Delphi European Cultural Centre. 

 

 

Συνεδρίαση 18η/18-10-2022

Κατάλογος Αποφάσεων

110/2022 - Αποστολή εγγράφου ΣΚΛΕ σχετικά με τη συμμετοχή του στο Κόμβο Καινοτομίας για την Κοινωνική Εργασία, την Ψυχική Υγεία και τις Ψηφιακές Τεχνολογίες 

111/2022 - Λειτουργία Δομών Αναμόρφωσης Ανηλίκων Φορέων της αλλοδαπή στην Ελλάδα 

112/2022 - Επιστολή συναδέλφου σχετικά με την κοινοποίηση κοινωνικής έρευνας που διενεργήθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης παιδικής κακοποίησης, στον πατέρα του παιδιού 

113/2022 - Πρόσκληση συμμετοχής σε Σεμινάριο - Forum Νέων Ερευνητών με θέμα Σχολική Κοινωνική Εργασία και Συμβουλευτική με οικογένειες παιδιά και νέους

114/2022 - Αίτημα για την έκδοση Δελτίου Τύπου σχετικά με τη διαρροή προσωπικών δεδομένων σε υπόθεση παιδικής κακοποίησης 

115/2022 - Ανάθεσης Προμήθειας Κινητών Τηλεφώνων της 45/2022 Απόφασης του ΔΣ 

116/2022 - Χρέωση και Χρήση Κινητών Τηλεφώνων στα ΠΤ του ΣΚΛΕ 

117/2022 - Ανάθεση Προμήθειας Ασύρματων Συσκευών Σταθερής Τηλεφωνίας της 49/2022 Απόφασης του ΔΣ 

118/2022 - Ανάθεση Προμήθειας Αδειών Χρήσης Microsoft Office Professional Plus 2019 σύμφωνα με την 51/2022 Απόφαση του ΔΣ 

119/2022 - Ανάθεση Προμήθειας Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού του ΣΚΛΕ της 51/2022 Απόφασης του ΔΣ 

120/2022 - Έγκριση της Πληρωμής Συνδρομών στην Πλατφόρμα Τηλεδιασκέψεων ΖΟΟΜ και Αναβάθμισης Συμμετοχής έως 500 ατόμων 

121/2022 - Έγκριση της δαπάνης μετακίνησης των μελών του ΔΣ στη Συνέλευση Προέδρων Νοεμβρίου 2022 

122/2022 - Παραχώρηση καταστήματος στον οικισμό ΡΟΔΟΣ VI από τη ΔΥΠΑ στο ΠΤ ΣΚΛΕ Νοτίου Αιγαίου 

123/2022 - Έγκριση των αποφάσεων της 8ης/13-10-2022 του Περιφερειακού Συμβουλίου του ΠΤ ΣΚΛΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

124/2022 - Ορισμός Εκπροσώπου του ΣΚΛΕ σε συνεδρίαση Δ.Ε. Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός Σωφρονιστικού Κώδικα – Τροποποιήσεις στον ν.2776/1999».

Συνεδρίαση 17η/12-10-2022

Κατάλογος Αποφάσεων

105/2022 - Σύσταση επιτροπής ειδικού σκοπού με αντικείμενο την πρόταση για την λειτουργία και ανάπτυξη του περιοδικού ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

106/2022 - Έγκριση Προμήθειας ΠΛΑΚΑΤ για τη συμμετοχή του ΠΤ ΣΚΛΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ‘WALK FOR FREEDOM” 

107/2022 - Έγκριση Προμήθειας εκτυπώσεων, USB STICKS και υπηρεσιών εστίασης για την υλοποίηση της Επιστημονικής Ημερίδας που συνδιοργανώνει το ΠΤ ΣΚΛΕ ΑΤΤΙΚΗΣ με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Γ.Ν.Α ΚΑΤ 

108/2022 - Κάλυψη εξόδων μετακίνησης μου Οργανωτικού Γραμματέα του ΔΣ προκειμένου να εκπροσωπήσει το ΣΚΛΕ σε εκδήλωση του ΠΤ ΣΚΛΕ 

109/2022 - Κάλυψη εξόδων μετακίνησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Συνεδρίαση 16η/27-9-2022

Κατάλογος Αποφάσεων

94/2022 - Συμμετοχή ΣΚΛΕ στο έργο «Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμματισμού» 

95/2022 - Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αναλωσίμων (γραφική ύλη) του ΠΤ ΣΚΛΕ Στερεάς Ελλάδος 

96/2022 - Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή του ΠΤ Θεσσαλίας στη διοργάνωση της δράσης της Α21 «Περπάτημα για την Ελευθερία» (Walk For Freedom), το Σάββατο 15 Οκτωβρίου στην πόλη του Βόλου 

97/2022 - Έγκριση Προμήθειας Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης με απευθείας ανάθεση 

98/2022 - Προκήρυξη Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής 

99/2022 - Έκδοση Δελτίο Τύπου Στήριξης των εργαζόμενων στον ΕΟΔΥ 

100/2022 - Ανάθεση της Διεκπεραίωσης αζήτητων θανόντων ασθενών στην Κοινωνική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 

101/2022 - Συγκρότηση Επιτροπής για τη διοργάνωση πλέγματος δράσεων του ΣΚΛΕ για την παιδική προστασία στο πλαίσιο της Ημέρας Δράσης για την Κοινωνική Εργασία για το έτος 2023 σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 75/2022 Απόφαση ΔΣ του ΣΚΛΕ 

102/2022 - Προγραμματισμός Συνάντησης με ΕΚΚΑ 

103/2022 - Διοργάνωση Συνέλευσης των Προέδρων έτους 2022 (Ν. 4488/2017, άρθρο 95) 

104/2022 - Ρόλος και Θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης 

 

 

Συνεδρίαση 15η/13-9-2022

Κατάλογος Αποφάσεων

82/2022 - Αίτημα ΚΛ Δήμου Αθηναίων σχετικά με τη χρήση του ειδικού επαγγελματικού απορρήτου του Κοινωνικού Λειτουργού 

83/2022 - Ορισμός Προέδρων Θεσμικών Επιτροπών ΣΚΛΕ κατ' εφαρμογή του άρθρου 101 Ν. 4488/2017 

84/2022 - Αποδοχή της υπ' αριθμό 2213/2022 Απόφασης του Δημάρχου Μυτιλήνης σχετικά με τη χρήση χώρου για τη στέγαση του ΠΤ Βορείου Αιγαίου 

85/2022 - Λειτουργία Περιοδικού «Κοινωνική Εργασία» 

86/2022 - Έγκριση διαδικασίας διεξαγωγής ερευνητικής δραστηριότητας προς τα μέλη του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος 

87/2022 - Θέματα Υπουργείου Υγείας 

88/2022 - Έγγραφο ΕΚΚΑ στα ΠΤ σχετικά με τη γνωστοποίηση στοιχείων επικοινωνίας των Κοινωνικών Λειτουργών των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, email )

89/2022 - Έγκριση προμηθειών του ΠΤ Κεντρικής Μακεδονίας μηνός Ιουνίου 2022

90/2022 - Έγκριση της πληρωμής συνδρομών στην πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων ZOOM 

91/2022 - Έγκριση της δαπάνης ανανέωσης των πιστοποιητικών SSL των site του ΣΚΛΕ skle.gr, mitroo.skle.gr και conference.skle.gr για ένα έτος 

92/2022 - Έγκριση της δαπάνης ποσού των 1389,40 € που απαιτείται για την κάλυψη της ετήσιας συνδρομής στο IFSW EUROPE 

93/2022 - Παρέμβαση ΣΚΛΕ για την μη καταβολή μισθών 9 μηνών σε Κοινωνική Λειτουργό που εργάζεται στην ΕΠΑΑ Αθηνών 

 

 

 

Συνεδρίαση 14η/26-7-2022

Κατάλογος Αποφάσεων

81/2022 - Λήψη Απόφασης περί έγκρισης ή μη Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022

 

Συνεδρίαση 13η/19-7-2022

Κατάλογος Αποφάσεων

69/2022 - Δημοσιοποίηση Αποφάσεων ΔΣ 

70/2022 - Λήψη απόφασης σχετικά με την καταγραφή υπάρχουσας στελέχωσης στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων 

71/2022 - Πραγματοποίηση συναντήσεων ΣΚΛΕ με κόμματα και φορείς για τα θέματα της υποστελέχωσης και ΠΕ/ ΤΕ 

72/2022 - Σύνταξη επιστολών προς Διαχειριστικές για στελέχωση των Προγραμμάτων που θα τρέξουν στη νέα περίοδο με ΠΕ/ΤΕ 

73/2022 - Οργάνωση διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Παιδείας από Κεντρικό ΔΣ και από τα ΠΤ στα τοπικά γραφεία εκπαίδευσης για την κατανομή των θέσεων του ΕΕΠ 

74/2022 - Ορισμός εκπροσώπων ΣΚΛΕ στην «Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας» του Υπουργείου Υγείας 

75/2022 - Πρόταση από ΠΤ Στερεάς Ελλάδας για διοργάνωση Συνεδρίου για την Παιδική Προστασία 

76/2022 - Ενημέρωση για διαγωνισμούς προμηθειών

77/2022 - Έγκριση Δαπάνης για την αμοιβή του Νομικού Συμβούλου ΣΚΛΕ 

78/2022 - Έγκριση Δαπάνης πληρωμής λογιστικού γραφείου για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έτους 2021 

79/2022 - Έγκριση Δαπάνης πληρωμής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

80/2022 - Λανθασμένη Αναγραφή του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού σε βεβαιώσεις του ΕΦΚΑ 

 

Συνεδρίαση 12η/15-7-2022

Κατάλογος Αποφάσεων

68/2022 - Έγκριση Δαπανών Μετακίνησης Οργανωτικού Γραμματέα του ΔΣ Κ.Βαγιάτη

 

Συνεδρίαση 11η/28-6-2022

Κατάλογος Αποφάσεων

59/2022 - Οριστικοποίηση Θεσμικών Επιτροπών και ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης 

60/2022 - Επιστολή Προέδρου Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της ΚΕΔΕ 

61/2022 - Λήψη απόφασης για την αποστολή κωδικών για είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΣΚΛΕ από τα ΠΤ 

62/2022 - Λήψη απόφασης (έπειτα από αίτημα του Παν. Πατρών ) σχετικά με την συμμετοχή του ΣΚΛΕ στον Κόμβο Καινοτομίας του Τμήματος της Πάτρας και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα συνεργασίας για πρόγραμμα εκπαίδευσης 

63/2022 - Λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση επιτροπής για την διερεύνηση και κατάθεση πρότασης σχετικά με την διαδικασία πρόσληψης μόνιμου προσωπικού όπως προβλέπεται στο νόμο Οργάνωσης και λειτουργίας ΣΚΛΕ 

64/2022 - Δημοσιοποίηση Πρακτικών Συνεδριάσεων ΔΣ ΣΚΛΕ 

65/2022 -  Έγκριση Δαπανών Μετακίνησης Οργανωτικού Γραμματέα του ΔΣ Κ.Βαγιάτη 

66/2022 - Έγκριση Δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών Hosting για τις ανάγκες της Επιστημονικής Επιθεώρησης Κοινωνικής Εργασίας 

67/2022 - Συμμετοχή του ΣΚΛΕ στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 3 Ιουλίου στην Πανεπιστημιούπολη 

 

Συνεδρίαση 10η/14-6-2022

Κατάλογος Αποφάσεων

41/2022 - Επείγουσες τροποποιήσεις διατάξεων Ν. 4488/2017 σχετικά με θέματα οικονομικής λειτουργίας, την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής των μελών και τη χορήγηση της ειδικής άδειας των μελών του ΔΣ και των ΠΣ 

42/2022 - Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπών ΣΚΛΕ 

43/2022 - Πρόβλεψη δυνατότητα εκτύπωσης βεβαίωσης περί νόμιμου χώρου παροχής κοινωνικής εργασίας 

44/2022 - Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Γραμματείας του ΣΚΛΕ

45/2022 - Προμήθεια κινητών τηλεφώνων για τις ανάγκες επικοινωνίας των Περιφερειακών Τμημάτων του ΣΚΛΕ  

46/2022 - Προμήθεια συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για τις ανάγκες επικοινωνίας των Περιφερειακών Τμημάτων ΣΚΛΕ

47/2022 - Προμήθεια υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων του ΣΚΛΕ 

48/2022 - Προμήθεια και τοποθέτηση ρόλερ σκίασης και επάλληλων panel για τις ανάγκες των Γραφείων του ΣΚΛΕ 

49/2022 - Προμήθεια ασύρματων συσκευών τηλεφώνου για τις ανάγκες της Γραμματείας του ΣΚΛΕ 

50/2022 - Προμήθεια Πολυλειτουργικού Φωτοτυπικού Μηχανήματος για τις ανάγκες της Γραμματείας του ΣΚΛΕ 

51/2022 - Προμήθεια Σταθερών και Φορητών Υπολογιστών, αδειών χρήσης Microsoft Office και άλλου μικροηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Γραμματείας του ΣΚΛΕ, του ΔΣ και των περιφερειακών τμημάτων του 

52/2022 - Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των γραφείων του ΣΚΛΕ 

53/2022 - Έγκριση Δαπάνης για την πληρωμή της συνδρομής έτους 2022 στη Διεθνή Ομοσπονδία Κοινωνικών Λειτουργών 

54/2022 - Έγκριση Δαπάνης για την πληρωμή της συνδρομή έτους 2022 για το περιοδικό Εργατική Νομοθεσία 

55/2022 - Συγκρότηση Επιτροπών ως γνωμοδοτικών οργάνων για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών 

56/2022 - Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Μελών ΣΚΛΕ 

57/2022 - Αιτήματα προώθησης ερωτηματολογίων ερευνών στα μέλη του ΣΚΛΕ 

58/2022 - Συμμετοχή ΣΚΛΕ στο Pride (18/06) 

 

Συνεδρίαση 9η/21-5-2022

Κατάλογος Αποφάσεων

37/2022 - Ορισμός εκπροσώπων ΣΚΛΕ σε θεματικές ομάδες εργασίας, ανά ομάδα στόχου κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 

38/2022 - Συμμετοχή ΣΚΛΕ στην Απεργία των εργαζομένων στους Δήμους την Τρίτη 24/5 

39/2022 - Οργάνωση επαναληπτικής 3ημερης δια ζώσης εκπαίδευσης των μελών του ΔΣ στα γραφεία του ΣΚΛΕ 

40/2022 - Μετακίνησης μελών του ΔΣ που κατοικούν εκτός Αττικής στην Αθήνα προκειμένου να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθεί από 15/6 έως και 17/6 στην Αθήνα και θα συμμετέχουν στη Συνεδρίαση του ΔΣ

Συνεδρίαση 8η/18-5-2022

Κατάλογος Αποφάσεων

34/2022 - Οργάνωση και λειτουργία θεσμικών επιτροπών ΣΚΛΕ 

35/2022 - Παιδαγωγική Επάρκεια 

36/2022 - Απαλλαγή Κοινωνικών Λειτουργών από ΦΠΑ 

 

Συνεδρίαση 7η/3-5-2022

Κατάλογος Αποφάσεων

27/2022 - Παρέμβαση με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου των ΚΛ στις ΤΟΜΥ

28/2022 - Προκηρύξεις Υπουργείου Παιδείας 

29/2022 - Ποινική Ευθύνη - Ακαταδίωκτο Κοινωνικών Λειτουργών 

30/2022 - Επιτροπές ΣΚΛΕ 

31/2022 - Προετοιμασία Συνεδρίασης με τη συμμετοχή του ΓΓ Κοινωνικής Αλληλεγγύης

32/2022 - Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μελών ΔΣ  

33/2022 - Έγκριση Δαπανών Μετακίνησης Μελών ΔΣ 

Συνεδρίαση 6η/27-4-2022

Κατάλογος Αποφάσεων

24/2022 - Ορισμός μελών ΔΣ που θα συμμετέχουν σε συνάντηση με την Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κα Δ. Μιχαηλίδου 

25/2022 - Ορισμός μελών ΔΣ που θα συμμετέχουν σε συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κο Μ. Βορίδη 

26/2022 -  Έγκριση Δαπάνης Μετακίνησης Μέλους ΔΣ Ι. Ρεμπούτζια 

 

 

Συνεδρίαση 5η/2-4-2022

Κατάλογος Αποφάσεων

18/2022 - Υποστήριξή αιτήματος μονιμοποίησης των εργαζόμενων ως προσωπικό Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων περιορισμού της διάδοσης του Covid-11 στο Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Αθηναίων 

19/2022 - Παρέμβαση για υποστελέχωση Κοινωνικής Υπηρεσίας στο Δήμο Θερμαϊκού 

20/2022 - Αίτημα Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας για εθελοντική εργασία Κοινωνικού Λειτουργού 

21/2022 - Ορισμός εκπροσώπων για συνάντηση με ΚΟ ΜΕΡΑ 25 

22/2022 - Ορισμός εκπροσώπων για συνάντηση με ΚΙΝΑΛ 

23/2022 - Αίτημα εργαζομένων 5ης ΥΠΕ για συμμετοχή ΣΚΛΕ σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σχετικά με αλλαγές στο αντικείμενο εργασίας ΚΛ που εργάζονται στις ΤΟΜΥ 

 

Συνεδρίαση 4η/5-4-2022

Κατάλογος Αποφάσεων

11/2022 - Υπόθεση θανάτου 3 παιδιών στην Πάτρα 

12/2022 - Παρέμβαση ΣΚΛΕ για το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού 

13/2022 - Παρέμβαση ΣΚΛΕ σχετικά με θέμα τροποποίησης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών ψυχο – θεραπευτικού χαρακτήρα ενόψει της εξέτασης του θέματος από το ΚΕΣΥ 

14/2022 - Σύνταξη - Επικαιροποίηση - αποστολή θεματικών υπομνημάτων βασικών θέσεων και διεκδικήσεων ΣΚΛΕ ανά Υπουργείο 

15/2022 - Συνάντηση με ΚΕΔΕ & ΠΟΕ ΟΤΑ 

16/2022 - Καθορισμός διαδικασίας αποζημίωσης για τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 84, παράγραφος 5, Ν.4488/2017 

17/2022 - Προγραμματισμός Συνάντησης μέσω Τηλεδιάσκεψης με τα Περιφερειακά Συμβούλια

 

Συνεδρίαση 3η/29-3-2022

Κατάλογος Αποφάσεων

7/2022 - Διοργάνωση Τιμητικής Εκδήλωσης 

8/2022 - Λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την δυνατότητα του Ταμία του ΔΣ του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος να κρατά «εις χείρας» ποσό ύψους έως τριών χιλιάδων (#3000#) ευρώ για τις επείγουσες δαπάνες του ΣΚΛΕ 

9/2022 -  Έγκριση Δαπανών 

10/2022 - Εκκίνηση διαδικασιών για το άνοιγμα λογαριασμών στις Τράπεζες Alpha, Πειραιώς και Eurobank στο όνομα του ΣΚΛΕ και εξουσιοδότηση του Ταμία (1) να υποβάλλει τα απαιτούμενα από τις Τράπεζες Εθνική Τράπεζα, Alpha, Πειραιώς και Eurobank δικαιολογητικά/νομιμοποιητικά έγγραφα που αφορούν λογαριασμούς του ΣΚΛΕ και (2) να λάβει και να χειρίζεται τους κωδικούς web-banking, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, των λογαριασμών του ΣΚΛΕ στις τράπεζες Εθνική Τράπεζα, Alpha, Πειραιώς και Eurobank 

 

Συνεδρίαση 2η/22-3-2022

Κατάλογος Αποφάσεων

1/2022 - Έγκριση μηδενικής συνδρομής μέλους για το έτος 2022 για τα μέλη που καταθέσαν ή θα καταθέσουν βεβαίωση ανεργίας μέχρι και τις 31/3 λόγω της εκλογικής διαδικασίας 

2/2022 - Προσωπικός βοηθός ΑΜΕΑ 

3/2022 - Υπουργική Απόφαση για Δομές Παιδικής Προστασίας 

4/2022 - Λειτουργία Περιφερειακών Τμημάτων 

5/2022 - Παρέμβαση ΣΚΛΕ για προσλήψεις Κοινωνικών Λειτουργών στην εκπαίδευση 

6/2022 - Ορισμός Εκπροσώπου ΣΚΛΕ στο συνέδριο Φυσικοθεραπευτών 

 

Γίνετε μέλος του ΣΚΛΕ

Εγγραφείτε ηλεκτρονικά στο ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ

Διεθνής Ομοσπονδία Κοινωνικών Λειτουργών

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Επικοινωνία

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ

Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2108834818, 2108827071, 6972607021

Email: info@skle.gr

Breitling replica richard mille watch , interior angles of the balance cock are beveled and polished and the micro-rotor bridge is beveled and polished. This is as good as it gets. The layout of the dial is also rather enjoyable, these movements, he has been waering an Omega Seamasters for many years now. rolex replica: affordwatches For starters there was the now famous Seamaster Professional 300m that is nicknamed after its famous wearer. Later there was a 45.5mm Seamaster Planet Ocean 600m and a 42mm Seamaster Planet Ocean 600m with ceramic bezel. For its latest adventures.