Ανακοινώσεις

Απριλίου 16 2024

Ανακοίνωση στήριξης 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας 17/04/2024

Ο ΣΚΛΕ στηρίζει την 24ωρη Πανελλαδική ΑΠΕΡΓΙΑ της ΓΣΕΕ την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 και καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις που έχουν προκηρυχθεί από τα Σωματεία , Εργατικά Κέντρα και Ενώσεις διεκδικώντας: - Λήψη άμεσων μέτρων εναντίον της ακρίβειας για την υποστήριξη όλων των πολιτών και…
Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις

Παρεμβάσεις

Δείτε όλες τις Παρεμβάσεις

ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 550 ΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) ME ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΚΛΕ


Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα προσωπικής επιτυχίας κάθε νέου και κάθε πολίτη με αναπηρία, αλλά και το σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης της κοινωνίας και της οικονομίας κάθε χώρας. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών της και μη συνεχίζει και αυτή τη χρονιά την επιτυχημένη πορεία της στον τομέα της Εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαίδευση είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο των προβλέψεων της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Έτσι καθορίζεται και η υποχρέωση της πολιτείας να αναβαθμίζει διαρκώς την παρεχόμενη εκπαίδευση στα άτομα με αναπηρία όλων των ηλικιών και για όλα τα στάδια προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την παροχή δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης - ενσωμάτωσης στη γενική εκπαίδευση (inclusive education) ή και ειδικής εκπαίδευσης. Κατά τη συμπερίληψη στα γενικά σχολεία, εφαρμόζονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ανάλογα με τις αναπηρίες και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών,
Το πρόγραμμα εστιάζει στην αντιμετώπιση των εμποδίων στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες στα πλαίσια της Καθολικής Σχεδίασης ή Σχεδίαση για Όλους, που είναι ο συστηματικός τρόπος παροχής εκπαιδευτικών μέσων και υπηρεσιών ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μαθητές στη μέγιστη δυνατή έκταση λειτουργικών δυνατοτήτων τους. Η Καθολική Σχεδίαση είναι το επιστημονικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής πρακτικής και περιλαμβάνει εκπαιδευτικά μέσα και υπηρεσίες που είναι άμεσα προσβάσιμα από μαθητές με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες και: α) παρέχει ευελιξία στους τρόπους παρουσίασης των εκπαιδευτικών πληροφοριών, στους τρόπους που οι μαθητές αποκρίνονται ή επιδεικνύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, στους τρόπους εμπλοκής τους στη διαδικασία της μάθησης β) μειώνει τα εμπόδια στη διδασκαλία, παρέχει κατάλληλη υποβοήθηση, διευκολύνσεις και προκλήσεις και υποστηρίζει την επίτευξη υψηλών προσδοκιών για όλους τους μαθητές, γ) παρέχει Υπηρεσίες Υποστηρικτικών Τεχνολογιών (ΥΤ), που μπορεί να είναι κάθε συσκευή, εξοπλισμός, μέσο ή υλικό και λογισμικό πληροφορικής που χρησιμοποιείται για την επαύξηση, διατήρηση ή βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας κάθε μαθητή.


Σκοπός του σεμιναρίου είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία να αποκτήσουν τη γνώση και τα εφόδια τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο δύσκολο έργο τους.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες:
•    Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Θεωρητικό Πλαίσιο και Δομές
•    Νομοθετικό Πλαίσιο, ΑΠΣ και ΔΕΠΣ Ειδικής Αγωγής
•    Διεπιστημονική Συνεργασία
•    Παιδαγωγική της Ένταξης και συμπερίληψη
•    Αναλυτικά Προγράμματα Εκπαίδευσης: θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές
•    Αρχική – Ενδιάμεση και Τελική Αξιολόγηση των μαθητών
•    Διαδικασία Διάγνωσης – Διαφοροδιάγνωσης
•    Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
•    Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης
•    Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις στις Μαθησιακές Δυσκολίες
•    Κατηγοροποίηση – Αξιολόγηση – Διάγνωση των ΜΔ
•    Δυσλεξία, Δυσγραφία, Δυσορθογραφία, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση
•    Κατάρτιση και Εφαρμογή Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (ΕΠΕ)
•    Ψυχική Υγεία και Ψυχοπαθολογία
•    Στοιχεία Γενικής, Εξελικτικής, Σχολικής και Κλινικής Ψυχολογίας
•    Νόηση- Νοημοσύνη: Ορισμοί και Έννοιες
•    Συσχέτιση Νοημοσύνης και Μάθησης
•    Εκπαιδευτικές Ανάγκες παιδιών με Νοητική Ανεπάρκεια
•    Συστήματα Ταξινόμησης Νοητικής Ανεπάρκειας
•    Σύνδρομο Down
•    Ψυχοκινητική ανάπτυξη
•    Εγκεφαλική παράλυση
•    Διαταραχές Κινητικότητας
•    Πολυαναπηρίες
•    Εκπαίδευση Παιδιών με Τύφλωση
•    Εκπαίδευση Παιδιών Κώφωση και Τυφλοκώφωση
•    Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Αυτισμός: Γνωστικές και Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις
•    Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Asperger
•    Μοντέλα και Προσεγγίσεις Παρέμβασης στον Αυτισμό
•    Συμπτώματα, Κλινική Εικόνα, Διάγνωση και αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ
•    Προσαρμογές και διευκολύνσεις με υποστηρικτικές τεχνολογίες
•    Λογισμικά για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
•    Τεχνικές χρησιμοποίησης των Λογισμικών και των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών
•    Συμβουλευτική και Στήριξη Μαθητών
•    Συμβουλευτική και Στήριξη Οικογένειας Η Διάρκεια του προγράμματος είναι ένα έτος, 550 ώρες
Στη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος περιλαμβάνονται:
Εισηγήσεις, Πρακτική άσκηση, Συμμετοχή σε συνέδριο, e-learning (ασύγχρονη παρακολούθηση μέσα από διαδικτυακή πλατφόρμα), παροχή Λογισμικού, Αξιολόγηση των επιμορφούμενων για την πιστοποίηση των σπουδών
Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  από Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

Τόπος Διεξαγωγής: Αθήνα – Λάρισα – Θεσσαλονίκη

Έναρξη εγγραφών: Ιούλιος 2014                 
Τμήματα μέχρι 30 ατόμων
*Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας                         

Έναρξη μαθημάτων: 20-21 Σεπτεμβρίου 2014

Πληροφορίες στη γραμματεία της ΕΕΦ τηλ. 2103635701
κα Θεοδωροπούλου Σούλα (ώρες 10.00-14.00) 
κα Ζωγοπούλου Δήμητρα (ώρες 15.00- 19.00)
Για επιπλέον πληροφορίες 6944333134
Αποστολή της αίτησης (επισυνάπτεται) υποχρεωτικά με e-mail στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Οικονομικό κόστος:
Προκαταβολή 250 ευρώ με την εγγραφή
Συνολικό κόστος 850 ευρώ και εξόφληση σε τέσσερις (4) δόσεις
Συνολικό κόστος 750 ευρώ και εξόφληση σε δύο (2) δόσεις
*Ειδική προσφορά (έκπτωση 15%) για ομάδες άνω των 5 ατόμων

http://skle.gr/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=2:%CE%91%CE%BC%CE%B5%CE%91&Itemid=91


Ενημερώσεις από Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (ΑΔΕΔΥ, ΠΟΕΔΗΝ)

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Επικοινωνία

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ

Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2108834818, 2108827071, 6972607021

Email: info@skle.gr

Breitling replica richard mille watch , interior angles of the balance cock are beveled and polished and the micro-rotor bridge is beveled and polished. This is as good as it gets. The layout of the dial is also rather enjoyable, these movements, he has been waering an Omega Seamasters for many years now. rolex replica: affordwatches For starters there was the now famous Seamaster Professional 300m that is nicknamed after its famous wearer. Later there was a 45.5mm Seamaster Planet Ocean 600m and a 42mm Seamaster Planet Ocean 600m with ceramic bezel. For its latest adventures.