Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 104 32 Αθήνα, 5ος Όροφος.
Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
Είσοδος στο μητρώο μελών : https://mitroo.skle.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ για την ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΚΛΕ (νπδδ) ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) προσκαλεί τους Κοινωνικούς Λειτουργούς τοπικής αρμοδιότητας του Περιφερειακού τμήματος Βορείου Αιγαίου σε συνάντηση εργασίας την Τρίτη 8/6/2021 και ώρα 19:00 έως 21:00 με σκοπό την Ίδρυση του Περιφερειακού Τμήματος (ΠΤ) ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76 του Ν.4488/2017 (ΦΕΚ Α 137/13-09-2017)

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής zoom. Για τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε πραγματοποιήστε  προεγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIqcemoqz4iHNxX7Q-BcoTCIrxErTiU1FpR (στη συνέχεια θα σας αποσταλλεί απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το σύνδεσμο για τη σύνδεση στη διαδικτυακή συνάντηση).

Τακτικά μέλη του ΣΚΛΕ είναι υποχρεωτικά όλοι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί που είναι απόφοιτοι: α) Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του ΔΠΘ με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας και β) Σχολών ή τμημάτων της αλλοδαπής, των οποίων τα πτυχία έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία των ημεδαπών σχολών και τμημάτων.

Μέλη του ΠΤ ΣΚΛΕ Βορείου Αιγαίου είναι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί των Νομών: Λέσβου, Σάμου και Χίου.

Θέματα της συνάντησης

• Θεσμική μετεξέλιξη του ΣΚΛΕ και αρμοδιότητες.

• Αιτήματα του κλάδου- θέσεις του ΣΚΛΕ.

• Ίδρυση Περιφερειακού Τμήματος Βορείου Αιγαίου

• Ορισμός Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής (ΠΔΕ) /ΠΤ Βορείου Αιγαίου παρ.1,2,3,4 του αρ. 76 του Ν 448/20178 για την Ίδρυση των Περιφερειακών Τμημάτων. 

Η παρουσία και η συμμετοχή όλων των Κοινωνικών Λειτουργών του Περιφερειακού Τμήματος κρίνεται απαραίτητη στην εν λόγω διαδικασία για την ίδρυση του Περιφερειακού Τμήματος ΠΤ Βορείου Αιγαίου του ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ. 

Για το ΔΣ του ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ


Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ν.π.δ.δ) απέστειλε Κείμενο Προτάσεων-Υπόμνημα επί του Σχεδίου Νόμου "Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου" στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στα Πολιτικά Κόμματα και παράλληλα συμμετείχε με σχόλια και στη σχετική διαβούλευση, η οποία ολοκληρώθηκε 01-04-2021. (Το κείμενο Προτάσεων – Υπόμνημα επισυνάπτεται σε αρχείο pdf στο τέλος της δημοσίευσης).

Ο ΣΚΛΕ είχε κληθεί σε ακρόαση από την Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου και εκτός της αυτοπρόσωπης παρουσίας μελών της ΠΔΕ του ΣΚΛΕ σε συνεδρίαση της επιτροπής κατατέθηκε και σχετικό υπόμνημα στις 11-09-2011.

Είναι σημαντικό να ευχαριστήσουμε τόσο τους κοινωνικούς λειτουργούς -μέλη του ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ- με εμπειρία στην προστασία του παιδιού και στην υποστήριξη των οικογενειών για την κατάθεση των απόψεων και παρατηρήσεων τους επί του νομοσχεδίου, όσο και τους κοινωνικούς λειτουργούς που όλα αυτά τα χρόνια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στη φροντίδα των οικογενειών και των παιδιών στη χώρα σε συνθήκες υποστελέχωσης, οικονομικής αποστέρησης και πλέον λόγω της πανδημικής κρίσης, ανησυχητικής αύξησης περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης και που είτε άμεσα είτε έμμεσα συνετέλεσαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του παρόντος Κειμένου Προτάσεων – Υπομνήματος.

Ευελπιστούμε η Πολιτεία να ανταποκριθεί στις συνεχείς επισημάνσεις και προτάσεις μας για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους πρόνοιας, χωρίς διακρίσεις και με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.


Αθήνα 22/03/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή την έκδοση της πρόσφατης προκήρυξης, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η στελέχωση των ΤΟΜΥ από Κοινωνικούς Λειτουργούς ΠΕ και μόνο εν ελλείψει αυτών από Κοινωνικούς Λειτουργούς ΤΕ, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας ως προς τα εξής :

·         Πάγια θέση του ΣΚΛΕ διαχρονικά αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία διάκριση στην άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού ανεξάρτητα από το Τμήμα αποφοίτησης των πτυχιούχων. Ο κοινός καθορισμός των πλαισίων άσκησης του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού, το κοινό περιεχόμενο και διάρκεια του προγράμματος σπουδών όλων των τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ και ΤΕΙ αποτελούν απόδειξη της ουσιαστικής ισοτιμίας των πτυχίων Κοινωνικής Εργασίας όλων των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας,

·         Το διαχρονικό αίτημα του κλάδου των Κοινωνικών Λειτουργών της χώρας έχει κατατεθεί σε όλες τις κυβερνήσεις με αποδέκτη τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Παιδείας & Διοικητικής Μεταρρύθμισης και έχει κοινοποιηθεί στους διατελέσαντες Πρωθυπουργούς χωρίς το ζήτημα να έχει επιλυθεί οριστικά από την Δημόσια Διοίκηση έως τώρα

 ·         Ο ΣΚΛΕ παρεμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις που διαπιστώνεται διαφορετική αντιμετώπιση των 2 κατηγοριών πτυχίων Κοινωνικών Λειτουργών, σε προκηρύξεις θέσεων, στη σύνταξη Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, καθώς και στην αξιολόγηση για την επιλογή Προϊσταμένων, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα με άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά αποτελέσματα.

 ·         Το 2016 έπειτα από παρέμβαση του ΣΚΛΕ, το τότε Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το υπ’ αρίθμ ΔΙΠΑΑΔ/73/40111/04-03-2016 έγγραφό του ζητά από όλους τους φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, έπειτα και από έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη, να προχωρήσουν στην σύσταση οργανικών θέσεων Κοινωνικών Λειτουργών στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας «που να μπορούν να καταλαμβάνονται από υποψήφιους πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ αντίστοιχής ειδικότητας» επιπλέον στο συγκεκριμένο έγγραφο ζητείται από τους φορείς να συμμορφωθούν ως προς την ανωτέρω εγκύκλιο και «όσον αφορά την πλήρωση θέσεων έκτακτου προσωπικού».  

 ·         Ο ΣΚΛΕ το 2016 παρενέβη στη διαβούλευση για την μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που διεξαγόταν, στο πλαίσιο της οποίας προβλεπόταν και η συγκρότησή των ΤΟΜΥ, ενημερώνοντας όλους τους εμπλεκόμενους για το ρόλο του ΚΛ στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την αναγκαιότητα στελέχωσης των ΤΟΜΥ με Κοινωνικούς Λειτουργούς αντί της απλής διασύνδεσης τους με τα Κέντρα Κοινότητας (που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός) με αποτέλεσμα την πρόβλεψη 239 θέσεων ΚΛ,

 ·         Πριν την έκδοση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και της υπ΄αριθμό 2β/Γ.Π.οικ. 48427 (ΦΕΚ 2162/Β΄/2017) Απόφασης του Υπουργού Υγείας σχετικά με τον «Καθορισμό κριτηρίων, μοριοδότησης και προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), όπως ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 4461/2017»,  καταγγείλαμε με παρέμβασή μας την ανισότητα, και τη διάκριση που προέκυπτε από την πρόβλεψη στελέχωσης των ΤΟΜΥ από Κοινωνικούς Λειτουργούς ΠΕ και μόνο εν ελλείψει αυτών από Κοινωνικούς Λειτουργούς ΤΕ. Το γεγονός της άνισης μεταχείρισης καταγγέλθηκε και στην τοποθέτηση μας στη Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο της ακρόασης φορέων στο νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

 ·         Σε συνέχεια αυτής της παρέμβασης πραγματοποιήθηκαν από το ΣΚΛΕ σειρά συναντήσεων και επικοινωνιών τόσο με τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, όσο και με υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Υγείας κατά τη διάρκεια των οποίων παρουσιάστηκε αναλυτικά το θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού, τα σχετικά έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη και του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και επιπλέον υποδείχθηκε το παράδειγμα των Κέντρων Κοινότητας όπου οι προκηρύξεις για την πρόσληψη των Κοινωνικών Λειτουργών γινόταν με τη διατύπωση ΠΕ/ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών αδιακρίτως,

 ·         Με την έκδοση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ο ΣΚΛΕ ζήτησε και πάλι την επαναπροκήρυξη των θέσεων ως ΠΕ/ΤΕ, αίτημα που δεν έγινε αποδεκτό.

 ·         Ο ΣΚΛΕ ακολούθως και σχετικά την ανωτέρω προκήρυξη προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη που με την υπ’ αριθμ  232947/48174/07-08-2017 απόφασή του, γνωμοδότησε ειδικά για τις θέσεις ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ στις ΤΟΜΥ, και απέστειλε στο Υπουργείο Υγείας την σχετική απόφαση περί του αδιάκριτου του κλάδου των Κοινωνικών Λειτουργών. Συγκεκριμένα το έγγραφο του Συνηγόρου αναφέρει «Ο Συνήγορος του Πολίτη κρίνει σκόπιμο να ληφθεί μέριμνα και να σταλούν οδηγίες ώστε να ΜΗΝ υπάρχουν στο στάδιο των προκηρύξεων του Υπουργείου Υγείας και των υπαγόμενων σε αυτό Νομικών Προσώπων , διαφοροποιήσεις μεταξύ των Κοινωνικών Λειτουργών, ανάλογα με το πτυχίο που διαθέτουν , εφόσον αμφότερα τα πτυχία ανήκουν στην Τριτοβάθμια βαθμίδα Εκπαίδευσης και τα επαγγελματικά δικαιώματα των ως άνω πτυχιούχων είναι όμοια και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ΠΔ 23/1992 όπως ισχύει»

 ·         Ο ΣΚΛΕ επιπλέον αξιοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της συγκεκριμένης Προκήρυξης και του Υπουργείου Υγείας (κατάθεση αγωγής 2017). Η υπόθεση εκδικάστηκε στις 24/11/2020 όπου και είμαστε σε αναμονή εκδόσεως της σχετικής απόφασης.

 ·         Το 2019 με το Ν.4610 όλα τα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας εντάχθηκαν σε Πανεπιστήμια, χωρίς όμως να γίνει καμία πρόβλεψη για τους τίτλους σπουδών των ήδη πτυχιούχων. Το πάγιο αίτημα του ΣΚΛΕ προς την τότε αλλά και την σημερινή κυβέρνηση είναι η αυτόματη ισοτίμηση των πτυχίων.

 ·         Ο ΣΚΛΕ για τα ανωτέρω δίκαια αιτήματα του κλάδου έχει προχωρήσει σε συναντήσεις με όλους τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Εσωτερικών, ΑΣΕΠ) σχετικά με την κατάργηση της άνισης μεταχείρισης των Κοινωνικών Λειτουργών από την Πολιτεία και την Δημόσια Διοίκηση καθώς και έχει αποστείλει σχετική τροπολογία στη Βουλή των Ελλήνων για την άρση της διάκρισης ώστε όλες οι προκηρύξεις να εκδίδονται με τον ορθό τρόπο δηλαδή ΠΕ/ΤΕ αδιακρίτως.

Παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις του ΣΚΛΕ για την επίλυση του προβλήματος εξακολουθεί με ευθύνη της Πολιτείας να διατηρείται η αδικαιολόγητη διάκριση μεταξύ των Κοινωνικών Λειτουργών σε ΠΕ - ΤΕ, ερχόμενη σε ευθεία σύγκρουση μεταξύ των ισχυουσών διατάξεων για την εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία αλλά και του Προεδρικού Διατάγματος 23/1992 σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού.

Για μια ακόμη φορά καλούμε το Υπουργείο Υγείας στην άμεση επαναπροκήρυξη των θέσεων που αφορούν τον κλάδο των Κοινωνικών Λειτουργών ως ΠΕ/ΤΕ ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ και διεκδικούμε επιτέλους από την Κυβέρνηση και τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου να προχωρήσουν άμεσα στη ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης για την ένταξη όλων των Κοινωνικών Λειτουργών, πτυχιούχων  ΑΕΙ και ΤΕΙ σε ένα ενιαίο κλάδο / κατηγορία, με βασικό προσόν διορισμού το Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την οποία προτείνεται να συμπληρωθεί και το Προσοντολόγιο του Ελληνικού Δημοσίου.


Αθήνα 18/03/2021

 Δελτίο Τύπου

Από τον Μάρτιο του 2020 στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοιού – Covid 19 επιβάλλονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς  τα οποία κλιμακώνονται ή αποκλιμακώνονται ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων και η συνέχιση της εκπαίδευσης των μαθητών όλων των βαθμίδων της με την μέθοδο της τηλεκπαίδευσης.

Εμείς οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της χώρας που σε αυτές τις συνθήκες στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες της χώρας, προσφέροντας υπηρεσίες επείγουσας κοινωνικής φροντίδας, ενημέρωση υποστήριξη, προστασία και ασφάλεια διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία των παιδιών που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού αδυνατούν να συνεχίσουν την παρακολούθηση των σχολικών τους υποχρεώσεων μέσω του διαδικτύου καθώς στερούνται παντελώς του απαιτούμενου εξοπλισμού και υποδομών.

Ακόμα και όταν με πολλή προσπάθεια οι γονείς τους καταφέρνουν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για τη διαδικασία δεν καταφέρνουν να ολοκληρώσουν τις προαπαιτούμενες διαδικασίες εγγραφής και συμμετοχής των παιδιών τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας.

Ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως οι Ρομά, οι Αιτούντες Άσυλο, οι μονογονεϊκές – πολύτεκνες οικογένειες, οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών και τα Άτομα με Αναπηρία τα ποσοστά αδυναμίας συμμετοχής στην τηλεκπαίδευσης ξεπερνούν ακόμα και το 80%.

Και σαν μην έφτανε αυτό η αδυναμία τους αυτή δημιουργεί τον κίνδυνο διακοπής χορήγησης των Προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης τους.

Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά μέλη των πολλαπλών κατηγοριών ευπαθών κοινωνικών ομάδων αποκλείονται από την πρόσβαση στο κατοχυρωμένο από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του ανθρώπου και το Σύνταγμα της Ελλάδος, δικαίωμα τους στην εκπαίδευση, απλώς και μόνο επειδή δεν διαθέτουν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα αναπαράγοντας έτσι το φαύλο κύκλο διακοπής της εκπαίδευσης, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού

Καλούμε την οργανωμένη πολιτεία, τους κρατικούς φορείς, την κυβέρνηση έστω και αυτή τη στιγμή, να αξιοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο και να υπερασπιστεί το δικαίωμα των παιδιών για εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις και καθυστερήσεις διαθέτοντας τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε κάθε παιδί σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του.


     Αθήνα 16/03/2021

 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κάθε Μάρτιο οι Κοινωνικοί Λειτουργοί σε όλον τον κόσμο μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης αναδεικνύουν την Κοινωνική Εργασία και το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού και συνομιλούν για τις αξίες και τις αρχές της επιστήμης τους.

Για το έτος 2021, το μήνυμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κοινωνικών Λειτουργών ΕΙΜΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΣΤΕ (UBUNTU) αποτελεί ένα πανανθρώπινο μήνυμα αλληλεγγύης και ισότητας γιατί η Κοινωνική Εργασία πρωτοπορεί πάντα στην ανάδειξη της συλλογικής δράσης και της συνηγορίας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων.

Φέτος, η πανδημία, που κλείνει ένα χρόνο από την έναρξή της, σηματοδοτεί νέες κοινωνικές συνθήκες, οι οποίες λόγω της επιβεβλημένης κοινωνικής αποστασιοποίησης ως μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας, τοποθετούν περισσότερο από ποτέ στο προσκήνιο τη σημασία των ανθρωπίνων σχέσεων, της υποστήριξης, της αναγνώρισης του «άλλου» και της ανάγκης για κοινωνική αλλαγή. Είναι ένα μήνυμα ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αλληλένδετοι και ότι το μέλλον μας εξαρτάται από την αναγνώριση της ενεργού συμμετοχής όλων των ατόμων στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου και κοινωνικά δίκαιου μέλλοντος.

Το ΕΙΜΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΣΤΕ εμπεριέχει την ενδυνάμωση των κοινοτήτων, των ομάδων και των ατόμων στο να διεκδικούν τα δικαιώματά τους ώστε να επέρχεται η κοινωνική αλλαγή.

Το ΕΙΜΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΣΤΕ τονίζει την εξάλειψη των διακρίσεων, την προστασία των ευάλωτων από τη θυματοποίησή τους -πρωτογενώς και δευτερογενώς-, ώστε μέσα από την αυτό-οργάνωση, να επιτυγχάνουν τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Το ΕΙΜΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΣΤΕ είναι μια έννοια που αντιστοιχεί στην προοπτική της κοινωνικής εργασίας για τη διασύνδεση όλων των ανθρώπων με το περιβάλλον τους.

Το ΕΙΜΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΣΤΕ τοποθετεί την Κοινωνική Εργασία και τους Κοινωνικούς Λειτουργούς στην πρώτη γραμμή διεκδίκησης μαζί με τις άτομα και τις κοινότητες – σε μια ισότιμη σχέση που στοχεύει -, στην ατομική και συλλογική ενδυνάμωση.

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος καλεί όλους τους κοινωνικούς λειτουργούς στη συναντίληψη του μηνύματος ΕΙΜΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΣΤΕ και στην επίτευξη της προώθησής του από κάθε πεδίο άσκησης της Κοινωνικής Εργασίας.   

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος καλεί την Πολιτεία να αντιληφθεί  τις ανάγκες των πολιτών έτσι όπως καταγράφονται καθημερινά και αποτυπώνονται μέσα από τις θεσμικές του παρεμβάσεις για τον επανασχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου κοινωνικοπρονοιακού συστήματος, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην εξάλειψη των διακρίσεων.


Αθήνα 12/03/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα και αναφορές στα ΜΜΕ, σχετικά με το ευαίσθητο ζήτημα της παιδικής προστασίας θέλουμε να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι η ανηλικότητα και η οικογένεια προστατεύονται από την πολιτεία στη βάση της διάταξης  του άρθρου 21 παρ. 3 του Συντάγματος

Το παιδί προστατεύεται ως ανθρώπινο ον - φυσικό  πρόσωπο- και  ως ανήλικος απολαμβάνει ειδικής προστασίας σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Κάθε παιδί που βρίσκεται στη χώρα και στερείται προσωρινά ή οριστικά το οικογενειακό του περιβάλλον, για οποιονδήποτε λόγο, έχει δικαίωμα σε ειδική προστασία και βοήθεια από το κράτος.

Ειδικότερα δε, οι σχέσεις γονέων – τέκνων καθώς και ο θεσμός της Επιτροπείας Ανηλίκου -στα πλαίσια του Οικογενειακού Δικαίου- ρυθμίζονται από τον Αστικό Κώδικα ως ακολούθως:

®    Σύμφωνα με το άρθρο 1532, «αν ο πατέρας ή μητέρα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους ως γονείς, μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας, οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου, ο εισαγγελέας ή και αυτεπαγγέλτως, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο,…… μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός τριάντα ημερών»,

 ®    Σύμφωνα με το άρθρο 1533 που αφορά την επιτροπεία ανηλίκου, «το δικαστήριο αποφασίζει την ανάθεση της πραγματικής φροντίδας ή της επιμέλειας, ύστερα από έλεγχο του ήθους, των βιοτικών συνθηκών και γενικά της καταλληλόλητάς του, στηριζόμενο υποχρεωτικά σε βεβαίωση της κοινωνικής υπηρεσίας»,

 ®    Σύμφωνα μάλιστα με το άρθρο 1591 «όλοι οι δημόσιοι ή οι δημοτικοί υπάλληλοι, οι εισαγγελείς καθώς και τα όργανα των αρμοδίων κοινωνικών υπηρεσιών οφείλουν να γνωστοποιούν στο δικαστήριο κάθε περίπτωση που συνεπάγεται το διορισμό επιτρόπου αμέσως μόλις την πληροφορούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι συγγενείς εξ αίματος του ανηλίκου έως τον τρίτο βαθμό».

 ®    Σύμφωνα με το άρθρο 1593, το δικαστήριο, «κατά το διορισμό του επιτρόπου, συνεκτιμά υποχρεωτικά και την έρευνα της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας και αποφασίζει, αφού ακούσει, αν αυτό είναι δυνατόν, τους πλησιέστερους συγγενείς του ανήλικου, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο, το οποίο μπορεί κατά την κρίση του να το διαφωτίσει».

Από τα παραπάνω είναι αδιαμφισβήτητο και θεσμικά κατοχυρωμένο το γεγονός ότι η ενημέρωση για την απουσία προστατευτικού περιβάλλοντος για έναν ανήλικο είναι υποχρέωση όλων των δημόσιων λειτουργών και πρέπει να τηρείται από όλους κατά προτεραιότητα. Η φροντίδα των ανηλίκων και η υποστήριξη των οικογενειών τους αποτελεί αρμοδιότητα των Κοινωνικών Υπηρεσιών και των Κοινωνικών Λειτουργών σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές της χώρας. Η συνεργασία των αστυνομικών λειτουργών με τις δικαστικές αρχές και τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες είναι αυτονόητη στη βάση του κράτους δικαίου και του αγαθού της προστασίας των ανηλίκων.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, με αίσθημα ευθύνης, όλα αυτά τα χρόνια εργαζόμαστε για την προστασία κάθε παιδιού που βρίσκεται σε κίνδυνο ή σε ανάγκη, υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματά του και προσπαθώντας να διασφαλίσουμε το βέλτιστο συμφέρον του, σε συνθήκες δραματικής υποστελέχωσης, με αναλογίες παιδιών ανά Κοινωνικό Λειτουργό που ξεπερνούν κατά πολύ τα διεθνή πρωτόκολλα ενώ οι ανάγκες για υπηρεσίες στήριξης της οικογένειας και της προστασίας των παιδιών συνεχώς αυξάνονται.

Από αυτή τη θέση, λοιπόν, κρίνουμε σκόπιμο να ενημερώσουμε όλους τους εμπλεκόμενους στο σύστημα παιδικής προστασίας, ότι αν μένουν παιδιά σε κίνδυνο, χωρίς την απαιτούμενη προστασία, αυτό οφείλεται στην καταγεγραμμένη για παραπάνω από 40 χρόνια άρνηση του Ελληνικού Κράτους να στελεχώσει επαρκώς με Κοινωνικούς Λειτουργούς όλους του Φορείς και Δομές Παιδικής Προστασίας και να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και θεσμικά κατοχυρωμένο σύστημα παιδικής προστασίας με οδηγό τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Ο Ν.2447 που θεσπίστηκε ήδη από το 1996 και έδινε τη δυνατότητα να συσταθούν οργανωμένες και διεπιστημονικά στελεχωμένες Κοινωνικές Υπηρεσίες στα Πρωτοδικεία της χώρας, οι οποίες θα μπορούσαν να συνδράμουν και να στηρίξουν το έργο της προστασίας του παιδιού και της Εισαγγελίας έχει μείνει στα χαρτιά.

Από το 2010 μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της ανθρωπιστικής κρίσης των προηγούμενων ετών δημιούργησαν αυξημένες ανάγκες για υπηρεσίες στήριξης της οικογένειας και προστασίας των παιδιών σε κίνδυνο, δεν έχουν πραγματοποιηθεί προσλήψεις Κοινωνικών Λειτουργών ως μόνιμου προσωπικού στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων, που ασκούν κατά κύριο λόγο τις αρμοδιότητες παιδικής προστασίας στην κοινότητα.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, με αίσθημα ευθύνης που απορρέει από το ρόλο μας, όχι μόνο σήμερα αλλά διαχρονικά, ΖΗΤΑΜΕ,

Ø  Την κατεπείγουσα σύσταση και στελέχωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών στα Πρωτοδικεία σύμφωνα με το Ν.2447/1996,

 Ø  Την κατεπείγουσα πρόσληψη Κοινωνικών Λειτουργών ως μόνιμου προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες και στις Δομές Παιδικής Προστασίας (Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών) για την άσκηση αρμοδιοτήτων και την ανάπτυξη προγραμμάτων στήριξης της οικογένειας και της προστασίας του παιδιού.

 Ø  Τη θεσμοθέτηση εθνικού και δημόσιου συστήματος παιδικής προστασίας, υποστηριζόμενο από ένα συντονιστικό φορέα με άξονες τη διεπιστημονικότητα, τα εμπεριστατωμένα πρωτόκολλα εργασίας και τα εξατομικευμένα σχέδια θεραπευτικών παρεμβάσεων που θα υποστηρίζει τα παιδιά και θα προστατεύει τα δικαιώματα τους.


Ο ΣΚΛΕ υποστηρίζοντας τους επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας  κοινοποιεί το κάτωθι Δελτίο Τύπου Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας για τη διαδικασία μετάβασης των ψυχικά ασθενών σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ΜΨΑ), το οποίο αποτέλεσε πρωτοβουλία Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται σε δημόσια νοσοκομεία (γενικά και ψυχιατρικά) και έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τις ανεπάρκειες και τις αστοχίες του συστήματος ψυχικής υγείας και την επιτακτική ανάγκη της προστασίας του δικαιώματος σε ολοκληρωμένη φροντίδα ψυχικής υγείας.

Ο ΣΚΛΕ υποστηρίζει τις αρχές της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και διεκδικεί από την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς άμεσες παρεμβάσεις για :

- την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα
-  την εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας με τη δημιουργία πλήρους και επαρκούς δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε κάθε Τομέα Ψυχικής Υγείας
-  την ισότιμη και καθολική πρόσβαση σε κατάλληλη και εξατομικευμένη φροντίδα ψυχικής υγεία
- το σεβασμό των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Διαδικασία μετάβασης ψυχικά ασθενών σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

Την 4/1/2021 εκδόθηκε νέα εγκύκλιος για τη διαδικασία μετάβασης ψυχικά ασθενών (ΑΔΑ: 60ΘΚ465ΦΥΟ-Ο46) σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. χρηματοδοτούμενα από το Υπουργείο Υγείας). Η μετάβαση των ψυχιατρικών ασθενών σε μονάδες αποκατάστασης (ξενώνες, οικοτροφεία, διαμερίσματα), αποτελεί βασικό κορμό της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και επιδιωκόμενο στόχο των επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

Η μη ένταξη των ασθενών στις εν λόγω δομές οδηγεί σε χρόνια παραμονή τους σε ψυχιατρικές κλινικές- νοσοκομεία,  σε περιβάλλοντα  που αδυνατούν καθοριστικά να τους στηρίξουν, σε επισφαλή χωρίς κοινοτική υποστήριξη διαβίωση ή συχνά σε καθεστώς αστεγίας. Με άλλα λόγια, η ενσωμάτωση των ασθενών στην κοινότητα, ως ισότιμα μέλη αυτής και η δυνατότητα αυτονόμησής τους, σχετίζεται άρρηκτα με αυτά τα προστατευμένα πλαίσια, που καλούνται να τους εντάξουν και να ενισχύσουν την προσπάθεια λειτουργικής αποκατάστασής τους.

 Με την παρούσα εγκύκλιο, παρατηρούμε πως σταδιακά αποσιωπούνται  επιμελώς οι λέξεις ψυχιατρική μεταρρύθμιση, αποασυλοποίηση, ασυλικά τμήματα και χρόνιοι ασθενείς. Αυτό συμβαίνει όχι γιατί επετεύχθη η εξυγίανση των θεσμών. Οι  αριθμοί εισαγωγής ασθενών στο Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο” είναι αποκαλυπτικοί: ενδεικτικά, με τρεις 24ωρες εφημερίες ανά εβδομάδα, ΜΟΝΟ στα τμήματα οξέων περιστατικών, νοσηλεύτηκαν περίπου 2.920 ασθενείς, για το έτος 2020.

Η παρούσα εγκύκλιος με την παντελή έλλειψη επιστημονικού υποβάθρου, τις αέναες γραφειοκρατικές διαδικασίες που εισάγει, αλλά και η σημαντική απουσία δομών, καταδικάζει πληθώρα ασθενών να παραμένουν “ξεχασμένοι” στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, ως ασθενείς με “κακό” προφίλ.

Τα δημόσια νοσοκομεία- τα ήδη υποστελεχωμένα και υποχρηματοδοτούμενα- καλούνται καθημερινά να υποταχθούν σε πολιτικές πελατειακών σχέσεων, να διαλέξουν ανάμεσα σε ήδη ευάλωτους ανθρώπους, να εφευρίσκουν αυτοσχέδιες λύσεις και να συναινέσουν, εφαρμόζοντας την εν λόγω εγκύκλιο, σε μια πολιτική όπου κυριαρχεί η παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και η ενίσχυση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Αφού παραχωρήθηκε ένα μεγάλο μέρος των δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης σε ιδιωτικές, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, χρηματοδοτούμενες από το Υπουργείο Υγείας, τώρα νομιμοποιείται πλήρως η δυνατότητα επιλογής ή απόρριψης του ασθενούς,μονομερώς από τις δομές υποδοχής, ανεξάρτητα από τη θετική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής μετάβασης της Υ.Π.Ε.

Συνέπεια των ανωτέρω - όπως αποτυπώνεται και σε έγγραφες επιστολές ανάμεσα στα νοσοκομεία και τις Μ.Κ.Ο.- είναι πως πολλές φορές παρεκκλίνουν του χαρακτηρισμού, του σκοπού λειτουργίας τους και της αντίστοιχης χρηματοδότησης που λαμβάνουν!

Θεμελιώνεται ως εκ τούτου η λογική casting και περιστρεφόμενης πόρτας- με κακοποιητικούς όρους για τον ασθενή- ο οποίος ως εκκρεμές, εγκλωβίζεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε δοκιμαστικές συνθήκες και επαναλαμβανόμενες απορρίψεις ή ωθείται σε καθεστώς αστεγίας.

Ενδεικτικά, από την εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου:

        υποβαθμίζεται ο ρόλος της επιτροπής μετάβασης.

        δίδεται αποκλειστικότητα στην απόφαση του φορέα υποδοχής, παραμερίζοντας το λόγο του ασθενούς και του φορέα υποβολής αιτήματος.

        ζητούνται χρονοβόρες διαδικασίες και δικαιολογητικά που δε δύναται να ολοκληρωθούν από τμήματα οξέων, όπου η παραμονή των ασθενών είναι βραχεία.

        δεν υπάρχει ξεκάθαρη διαβάθμιση των κριτηρίων ένταξης.

        στην πράξη, δεν έχουν προτεραιότητα όσοι βρίσκονται υπό καθεστώς αστεγίας

        εγκλωβίζονται οι ασθενείς που δεν έχουν τη δυνατότητα άμεσης συναίνεσης.

Να σημειωθεί, επιπλέον, πως στα δημόσια νοσοκομεία εισέρχονται κατά κύριο λόγο ασθενείς με “κακό” προφίλ (άστεγοι, αγνώστων στοιχείων, με διπλές διαγνώσεις κλπ).

Παράλληλα, ως κοινωνικοί επιστήμονες διαπιστώνουμε καθημερινά μια προσπάθεια θεσμικής στιγματοποίησης όλων των ευάλωτων ομάδων. Σε αυτούς τους ζοφερούς καιρούς αναπαράγονται οι επικίνδυνες ιδέες εγκλεισμού του διαφορετικού και εξόντωσης του αδύναμου. Οι πρόσφυγες θα “φυλακίζονται”σε χώρους συγκέντρωσης, οι ασθενείς θα “στοιβάζονται” στα άσυλα, οι άστεγοι θα είναι οι “αόρατες σκιές” που θα γεμίζουν τους δρόμους, οι κρατούμενοι θα υποστούν μια “πυρηνική εξόντωση” αντί σωφρονισμού, οι τοξικοεξαρτημενοι είναι οι “αποτυχημένοι” αυτής της κοινωνίας.

Ως επαγγελματίες υγείας αλλά και ως πολίτες στεκόμαστε απέναντι στις πολιτικές της επίθεσης προς τον Άλλο, της απέκδυσης της αξιοπρέπειας και της ταυτότητας του ασθενούς ως υποκείμενο. Ζητούμε από τους αρμόδιους φορείς, αλλά και από όλη την κοινωνία να υπερασπιστούν το δημόσιο χαρακτήρα των νοσοκομείων, την ισότιμη φροντίδα όλων των ασθενών, την αξιοκρατική πρόσβασή τους στις δομές αποκατάστασης και να αποσύρουν την εν λόγω εγκύκλιο προκειμένου να διαφυλάξουμε έστω  το στοιχειώδες.

 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ακολουθούν υπογραφές επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας, οι οποίες,  παρότι κοινοποιήθηκαν στον ν.π.δ.δ. ΣΚΛΕ, για λόγους που σχετίζονται με την πολιτική του προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν αναρτώνται στην παρούσα δημοσίευση. 


Αθήνα 26/02/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ)

Το τελευταίο χρονικό διάστημα μια σειρά από γεγονότα που αποκαλύπτουν περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, σεξουαλικής βίας, εργασιακού εκφοβισμού καταρρίπτουν το μύθο ότι είναι σπάνια φαινόμενα στην ελληνική κοινωνία.

Αυτή τη χρονική στιγμή, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί στεκόμαστε δίπλα στα θύματα για να τους προσφέρουμε υποστήριξη, ασφάλεια, δύναμη και σεβασμό στην αξιοπρέπεια τους μέσα από τις οργανωμένες Κοινωνικές Υπηρεσίες του Κράτους – Πρόνοιας και τοποθετούμαστε ευθέως απέναντι σε όλους εκείνους που προσπαθούν να ενοχοποιήσουν τα θύματα, προβαίνοντας σε κάθε είδους ρατσιστικές δηλώσεις.

Ζητάμε από όλους να μιλήσουν και να καταγγείλουν παρόμοια φαινόμενα και να γίνουμε όλοι μαζί συμμέτοχοι και πρωτοπόροι στη δημιουργία μιας πιο δίκαιης χωρίς φόβο και διακρίσεις κοινωνίας.

Οι ένοχοι πρέπει να κριθούν και να καταδικαστούν όπως ορίζει η Ελληνική Δικαιοσύνη αλλά πρέπει και η Ελληνική Πολιτεία να δημιουργήσει ένα νέο σύγχρονο κώδικα που θα αποτρέπει τη παραγραφή τέτοιων φαινομένων και θα δίνει στα θύματα την προστασία που χρειάζονται για να καταγγέλλουν αντίστοιχα φαινόμενα τη στιγμή που συμβαίνουν.

Επισημαίνουμε τον κίνδυνο, καθώς αποκαλύπτονται όλο και περισσότερα περιστατικά, να ενοχοποιηθούν σημαντικά πεδία της δραστηριότητας μας, όπως ο πολιτισμός, το θέατρο, ο αθλητισμός, η κοινωνική συμμετοχή με συνέπεια από το φόβο να περιοριστεί η συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες αυτών των πεδίων και τελικά να εμποδίζεται η ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.

Η έκταση του φαινομένου δικαιώνει την πάγια θέση μας την οποία έχουμε εκφράσει έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο τρόπο σε όλους τους συναρμόδιους φορείς και αφορά την χρόνια ανεπάρκεια και αδυναμία του Ελληνικού Κράτους να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και θεσμικά κατοχυρωμένο σύστημα παιδικής προστασίας με οδηγό τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Δυστυχώς, τα τελευταία 40 χρόνια το Ελληνικό Κράτος που φημίζεται για την πολυνομία του δεν έχει καταφέρει να ψηφίσει ένα νόμο που να θεσμοθετεί ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Εθνικό Σύστημα Παιδικής Προστασίας.

Ακόμα και ο Ν.2447 που θεσπίστηκε ήδη από το 1996 και έδινε τη δυνατότητα να συσταθούν οργανωμένες και διεπιστημονικά στελεχωμένες Κοινωνικές Υπηρεσίες στα Πρωτοδικεία της χώρας, οι οποίες θα μπορούσαν να συνδράμουν και να στηρίξουν το έργο της Εισαγγελίας για την προστασία του παιδιού, έχει μείνει στα χαρτιά. Επιπλέον τα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων “Σπίτια του Παιδιού” που θεσπίστηκαν με το N.4478 / 2017 και αφορούν στην ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των ανήλικων θυμάτων προκειμένου το ανήλικο θύμα, που χρήζει ειδικής ανάγκης και προστασίας λόγω ιδιαίτερου κινδύνου, να μην υποστεί δευτερογενή και επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση, εκφοβισμό και αντεκδίκηση είναι υποστελεχωμένα και υπολειτουργούν. Αυτή τη στιγμή, έχουν συσταθεί πανελλαδικά, μόνο τέσσερις (4) τέτοιες δομές, ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν σε κάθε Πρωτοδικείο της Χώρας.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, με αίσθημα ευθύνης που απορρέει από το ρόλο μας, όλα αυτά τα χρόνια εργαζόμαστε για την προστασία κάθε παιδιού που βρίσκεται σε κίνδυνο ή σε ανάγκη, υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματά του, ΖΗΤΑΜΕ επιτέλους να θεσπιστεί μια ενιαία πολιτική παιδικής προστασίας, υποστηριζόμενη από ένα συντονιστικό φορέα με άξονες τη διεπιστημονικότητα, τα εμπεριστατωμένα πρωτόκολλα εργασίας και τα εξατομικευμένα σχέδια θεραπευτικών παρεμβάσεων που θα στηρίζει τα παιδιά και θα προστατεύει τα δικαιώματα τους.


Η Κοινωνική Εργασία είναι αδιαπραγμάτευτα απέναντι στο ρατσισμό, το φασισμό και σε κάθε είδους διάκριση. Οι αρχές και οι αξίες της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας συντάσσονται απόλυτα με τα δημοκρατικά ιδεώδη και οι κοινωνικοί λειτουργοί εργάζονται με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική αλλαγή, την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενάντια στις εκφάνσεις βίας και καταπίεσης.

Όταν ακραίες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες δημιουργούν διάρρηξη στον κοινωνικό ιστό και παράγουν καταπίεση σε όλες τις μορφές της, οι κοινωνικοί λειτουργοί στέκονται απέναντι στις διακρίσεις, τις φασιστικές εκδηλώσεις και συμπεριφορές και  εργάζονται για την εξάλειψη των αιτιών που τις δημιουργούν, υπερασπιζόμενοι το συλλογικό όραμα για την κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική ισότητα.

Η Δημοκρατία πρέπει πάντα να βρίσκει τους τρόπους για να αμύνεται σθεναρά ενάντια στο φασισμό, στο ρατσισμό, στη μισαλλοδοξία και σε εκδηλώσεις βίας που έχουν ως στόχευση τον εκφοβισμό των ανθρώπων, και στην πιο ακραία και επαίσχυντη μορφή τους, την πρόκληση θανάτου συνανθρώπων μας.

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (νπδδ ΣΚΛΕ) σχετικά με την αυριανή απόφαση (07.10.2020) για την Δίκη της Χρυσής Αυγής εμπιστεύεται την Ελληνική Δικαιοσύνη για τη δικαίωση των θυμάτων και της κοινωνίας! 


Ο ΣΚΛΕ ενημερώνει τα μέλη του ότι μετά από παρεμβάσεις του τόσο στις διοικήσεις των ΚΚΠΠ όσο και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι προκηρύξεις των Φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας διατυπώνονται εκ νέου με ενιαία κατηγορία για τους Κοινωνικούς Λειτουργούς (ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ)...

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά  κάποιοι σύνδεσμοι ορθής επανα -κοινοποίησης  προκηρύξεων  ΚΚΠΠ αλλά εφιστούμε την προσοχή σας στην αναζήτηση της προκήρυξης που σας αφορά καθώς και σε τυχόν νέα καταληκτική ημερομηνία....

 

ttps://www.kkppamth.gr/orthi-epanalipsi-prokiryxi-proslipsis-epikoyrikoy-prosopikoy-gia-tin-antimetopisi-ektakton-anagkon-apo-tin-emfanisi-kai-diadosi-toy-koronoioy-covid-19-sto-kentro-koinonikis-pronoias-perifereias-anatol/

https://kkppde.gr/

https://kkp-km.gr/blog/4

tps://kkpthessaly.gr/anakoinwseis/genikes-anakoinwseis/item/36-prokiryksi-sympliromatiki-gia-ti-synapsi-symvaseon-idiotikoy-dikaiou-orismenou-xronou-proslipsis-epikourikoy-prosopikoy-gia-tin-antimetopisi-ektakton-anagkon-apo-tin-emfanisi-kai-diadosi-tou-koronoioy-covid-19

https://kkppstereas.gr/prokiryxi-gia-tin-proslipsi-2-atomon-epikoyrikoy-prosopikoy-me-symvasi-idoch-kladoy-pe-koinonikis-ergasias-koinonikon-leitoyrgon-gia-to-k-k-p-p-s-e/

https://kkppe.gr/nea-anakoinoseis/orthi_epanalipsi_enarxi-ypovolis-aitiseon-gia-tin-proslipsi_dyo_symvasioyxwn_pe-koinwnikis_ergasias_te_koinwnikwn_leitiyrgwn_tis-yp-arithm-1635-25-06-2020-prokiryxis-plirosis-theseon-toy-k-k-p-p-i/

 

Εκ της ΠΔΕ ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ


Σελίδα 1 από 2

Θέσεις Εργασίας Κοινωνικών Λειτουργών όπως δημοσιεύθηκαν στο Internet

Το επιστημονικό περιοδικό του ΣΚΛΕ ψηφιακά

socwork.gr
Δωρεάν τα τεύχη 111 και 112 

Γίνετε μέλος του ΣΚΛΕ

Νέο!
Εγγραφείτε ηλεκτρονικά στο ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ

 

Επιτροπές

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015