Παρέμβαση ΣΚΛΕ για προκήρυξη υπ ́ αριθμό ΣΟΧ 1/2022 Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Ο ΣΚΛΕ με επιστολή από τις 22/9/2022 και πρότερες τηλεφωνικές επικοινωνίες παρενέβη σχετικά με την υπ’ αριθμό ΣΟΧ 1/2022 Ανακοίνωση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με την οποία προβλέπεται η πρόσληψη αποκλειστικά ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, αποκλείοντας τον κλάδο ΤΕ από τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τονίζοντας παράλληλα πως το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού αποτελεί διακριτή επαγγελματική δραστηριότητα και σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζεται με το επάγγελμα του Ψυχολόγου και/ ή του Κοινωνιολόγου.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής επισυνάπτεται στο τέλος της ανάρτησης.

Διαβάστηκε 149 φορές

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015