Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 104 32 Αθήνα, 5ος Όροφος.
Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
Είσοδος στο μητρώο μελών : https://mitroo.skle.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Δραστηριότητες Γράφτηκε από  Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013 17:12 μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Συναδελφοι,

Σε κοινή συνάντηση την οποία είχαμε στις 15/4/2013 με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και την Ομάδα Έρευνας του Ε.Κ.Κ.Ε. η οποία είναι αρμόδια για την στατιστική μελέτη των στοιχείων και ύστερα από εκτενή και εξαντλητική διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν προκύψει, σας ενημερώνουμε συμπερασματικά για τα εξής:

Ø Αποσαφηνίστηκε ότι τα στοιχεία των ωφελουμένων ζητούνται για την εκπόνηση ερευνητικού έργου που έχει αναλάβει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), με σκοπό την καταγραφή και στατιστική αποτύπωση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των εξυπηρετούμενων από τις Δομές Βοήθεια στο Σπίτι,

Ø Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) αποτελεί το μόνο δημόσιο ερευνητικό κέντρο της χώρας που θεραπεύει κοινωνικές επιστήμες. Επίσης, κατέχει ήδη τα τελευταία χρόνια διαχειριστική επάρκεια και άδεια συλλογής, επεξεργασίας και στατιστικής ανάλυσης στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εκπόνηση μελέτης με έμφαση στο στρατηγικό σχεδιασμό και την χάραξη πολιτικής,

Ø Όπως μας ενημέρωσαν και μπορεί ο καθένας να το διαπιστώσει, στην υλοποιούμενη έρευνα τηρείται η ανωνυμία και η εμπιστευτικότητα αφού σύμφωνα με τις αρχικές οδηγίες: «Τηρείται η ανωνυμία και η εμπιστευτικότητα, τα δεδομένα συγκεντρώνονται σε αρχεία και η ανάλυσή τους θα παρουσιάζεται συγκεντρωτικά χωρίς αναφορά σε ονοματεπώνυμο ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης (π.χ. ΑΜΚΑ, ΑΦΜ)» ενώ σύμφωνα με τις νέες οδηγίες η συμπλήρωση των στοιχείων ΑΜΚΑ, ΑΦΜ είναι προαιρετική.

Ø Απώτερος σκοπός της ερευνητικής διαδικασίας είναι η υποβοήθηση του σχεδιασμού μιας τεκμηριωμένης, δημοσιονομικά βιώσιμης νομοθετικής παρέμβασης που θα διασφαλίζει τη συνέχιση και τη βελτίωση του Προγράμματος.

Επομένως, δεν τίθενται κατά την γνώμη μας, περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με την επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων, την ποιότητα της ερευνητικής διαδικασίας από το Ε.Κ.Κ.Ε. και επομένως για τη διασφάλιση των αρχών της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας για τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Οι αρχικές όσο και οι τελευταίες γραπτές διευκρινήσεις εκ μέρους της ερευνητικής ομάδας του ΕΚΚΕ, τεκμηριώνουν επαρκώς το αδιάβλητο της διαδικασίας συλλογής στοιχείων και μεθοδολογικά κατευθύνουν επαρκώς τους συναδέλφους για την ορθή συμπλήρωση και αποστολή των στοιχείων.

Συνάδελφοι,

Η καταγραφή των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των ωφελούμενων των Δομών Βοήθεια στο Σπίτι με επίσημα, αδιαμφισβήτητα ερευνητικά δεδομένα μπορεί να συμβάλει στο να γίνουν επιτέλους ορατοί για την Πολιτεία οι ανθρώποι, οι ανάγκες τους και οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας - πρόνοιας - υγείας που προσφέρονται μέσω των Δομών, γιατί:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΟΡΑΤΟΙ

Επιπλέον, η συνεργασία αυτή  προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες προς το πρόγραμμα ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ από την στιγμή που τα συμπεράσματα της έρευνας είναι ικανά να ενισχύσουν και να ανακατευθύνουν τις προοπτικές βιωσιμότητάς των Δομών του.

Σε ότι αφορά την εκαταμίευση της χρηματοδότησης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου μας κατέστησε σαφές ότι η συλλογή των στοιχείων και η εξαγωγή συμπερασμάτων συνδέεται άμεσα με το φυσικό αντικείμενο του Έργου και ότι είναι απαραίτητο και επείγον η Οικονομική Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την εκταμίευση και διάθεση του ποσού, να βεβαιωθεί ότι πράγματι υπήρξε παροχή υπηρεσιών σε πραγματικές συνθήκες. Γίνεται προσπάθεια να αποσυνδεθεί εν μέρει, η καταγραφή των στοιχείων από την διαδικασία πληρωμής αλλά θα πρέπει και στα πλαίσια των οδηγιών τα στοιχεία να αποσταλούν υποχρεωτικά.

Θεωρούμε ότι η υποχρέωση συμπλήρωσης στατιστικών στοιχείων ως προϋπόθεση για την πληρωμή των φορέων υλοποίησης και την καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζόμενων στις Δομές δεν προκύπτει ως υποχρέωση από καμία διάταξη του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου λειτουργία και χρηματοδότησης των Δομών Βοήθεια στο Σπίτι. Αποτελεί όμως στοιχειώδη υποχρέωση των Δομών, η συστηματική ενημέρωση των αρχών που συγχρηματοδοτούν τη λειτουργία τους με στοιχεία για τον αριθμό των εξυπηρετούμενων, το είδος και την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κοινή διαπίστωση είναι ότι πρέπει να ενισχυθεί στο μέλλον η συνεργασία του ΣΚΛΕ με το Ε.Κ.Κ.Ε. με σκοπό την αποτελεσματικότερη καταγραφή των κοινωνικών δράσεων και την εισαγωγή μετρήσιμων αποτελεσμάτων και δεδομένων για την παραγωγή μελετών που θα προάγουν τις κοινωνικές υποστηρικτικές παρεμβάσεις του Συλλόγου.

 

Διαβάστηκε 6690 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014 18:20

Θέσεις Εργασίας Κοινωνικών Λειτουργών όπως δημοσιεύθηκαν στο Internet

Το επιστημονικό περιοδικό του ΣΚΛΕ ψηφιακά

socwork.gr
Δωρεάν τα τεύχη 111 και 112 

Γίνετε μέλος του ΣΚΛΕ

Νέο!
Εγγραφείτε ηλεκτρονικά στο ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ

 

Επιτροπές

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015