Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δελτίο Τύπου: υλοποίηση επιμόρφωσης για την παιδική προστασία και σχετική δήλωση των συμμετεχόντων Κοινωνικών Λειτουργών

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) σε συνεργασία με  το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) υλοποίησαν, στην Αθήνα, από τις 13/11 έως τις 15/11/2017, πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θεματικές σχετικές με την παιδική προστασία, με στόχο την ενδυνάμωση των Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται στο πεδίο και την εξοικείωση τους με σχετικές μεθοδολογίες και καλές πρακτικές. 

Το εκπαιδευτικό υλικό ήταν βασισμένο σε εκπαίδευση και μεθοδολογία που παρείχε το Lumos. (www.wearelumos.org) κατά τη διάρκεια διακρατικής εκπαίδευσης που διεξήχθη το Μάιο του 2017 στην Αθήνα.

Το πρόγραμμα παρακολούθησαν δεκαεπτά (17) Κοινωνικοί Λειτουργοί με πλούσια και πολύμορφη εμπειρία στο πεδίο της παιδικής προστασίας, σε πλαίσια τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι μετά τη λήξη του επιμορφωτικού προγράμματος κατέληξαν σε μια κοινή δήλωση σχετικά με την παιδική προστασία και την Κοινωνική Εργασία