Ανακοίνωση για διεξαγωγή διαδικτυακού σεμιναρίου (webinar) με τίτλο: Διαδικτυακές Προκλήσεις και Ψυχική Υγεία, Μετασύμπαν και κοινωνικά δίκτυα στις 10/10/22

Οκτωβρίου 06 2022

Webinars Ψηφιακής Εκπαίδευσης 

Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) διοργανώνει εξ΄ αποστάσεως σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «Διαδικτυακές Προκλήσεις και Ψυχική Υγεία. Μετασύμπαν και κοινωνικά δίκτυα» τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18:00 με εισηγητή τον κ. Γιώργο Κορμά, Iατρό, Υπεύθυνο της Γραµµής Βοήθειας www.Help-Line.gr  με πολυετή εμπειρία στο θέμα της ψηφιακής ασφάλειας.

Για την παρακολούθηση του webinar απαιτείται προεγγραφή στο σύνδεσμο https://tinyurl.com/digitalattiki  και θα μεταδοθεί από τα κοινωνικά μέσα της δράσης 

https://www.facebook.com/digital.attiki  και https://tinyurl.com/atticadigital

Η υλοποίηση του webinar «Διαδικτυακές Προκλήσεις και Ψυχική Υγεία. Μετασύμπαν και κοινωνικά δίκτυα» στις 10 Οκτωβρίου 2022, Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, εγκαινιάζει τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας με στόχο την διενέργεια μιας σειράς εξ αποστάσεως σεμιναρίων στο πεδίο της ψηφιακής εκπαίδευσης και του ψηφιακού Εγγραμματισμού.

Η πρόσκληση είναι ανοικτή, για όλα τα μέλη του ΣΚΛΕ ανεξαιρέτως και κυρίως δωρεάν, ενώ αφορά τις υπηρεσίες, τα εργαλεία και τις μεθόδους για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του διαδικτύου.

Μπορείτε να δείτε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης, που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο κύκλο ψηφιακής εκπαίδευσης,  στο επισυναπτόμενο αρχείο στο τέλος της ανάρτησης. Οι Θεματικές που περιλαμβάνονται είναι οι παρακάτω και θα διεξάγονται με εβδομαδιαία συχνότητα κάθε Δευτέρα, ώρα :18:00 – 19:00 με έναρξη στις 17/10/22 και λήξη στις 14/11/22

  • Βασικές Δεξιότητες για τη χρήση του Διαδικτύου & Ικανότητα αναζήτησης, Διαχείρισης, Οργάνωσης και Αρχειοθέτησης πληροφοριών
  • Διαδικτυακές Απάτες, Προστασία Ψηφιακών Συσκευών, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
  • Αξιοποίηση Ηλεκτρονικών Ψηφιακών Υπηρεσιών
  • Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Τραπεζικών Συναλλαγών (e-banking) & Ηλεκτρονικών Αγορών  (e-commerce)
  • Ιατρικές Πληροφορίες στο Διαδίκτυο και Κίνδυνοι

 Η παρακολούθηση των webinars, δεν απαιτεί καμία προηγούμενη γνώση, εμπειρία ή εξοικείωση των συμμετεχόντων σε θέματα διαδικτύου. Με την ολοκλήρωση του κάθε  webinar οι συμμετέχοντες/ουσες  θα λάβουν σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015