Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 104 32 Αθήνα, 5ος Όροφος.
Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
Είσοδος στο μητρώο μελών : https://mitroo.skle.gr/

Ανακοινώσεις Συλλόγου

Ανακοινώσεις Συλλόγου 252

Ανακοινώσεις του Συλλόγου για τις Δραστηριότητές του προς τα μέλη του και προς το κοινό

Παρέμβαση ΣΚΛΕ για το άνοιγμα των επαγγελμάτων και την άδεια ασκήσεως.

Σε σειρά δημοσιευμάτων στον Τύπο το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων για τα οποία αίρονται όλοι οι περιορισμοί για την άσκηση τους. Ταυτόχρονα πληροφορηθήκαμε από Συναδέλφους μας που απευθύνθηκαν στις αρμόδιες Περιφέρειες για την έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ότι η σχετική διαδικασία έχει διαφοροποιηθεί.

O ΣΚΛΕ με επιστολή του στους αρμοδίους ζητάει άμεση ενημέρωση και δηλώνει την έντονη αντίθεση των Κοινωνικών Λειτουργών της χώρας σε τυχόν προωθούμενες - εν κρυπτό και κατά τρόπο αιφνιδιαστικό, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση – νομοθετικές ή διοικητικές ρυθμίσεις που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού, ρυθμίσεις μάλιστα οι οποίες κινούνται στα όρια της κοινωνικής δικαιοσύνης και της συνταγματικής νομιμότητας. Ολόκληρη η παρέμβαση παρατίθεται ακολούθως.Ο ΣΚΛΕ με επείγουσα παρέμβαση του ζητάει την εξαίρεση του τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής – Κοινωνικής Πρόνοιας από την κατάργηση κενών και κενούμενων οργανικών θέσεων που προβλέπεται στο άρθρο 33 του Σχεδίου Νόμου με τίτλο: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» Ολόκληρη η παρέμβαση παρατίθεται ακολούθως.

 Αρ. πρωτ. 9691

Προς:

1) Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κο Λοβέρδο Αντρέα

2) Υπουργό Οικονομικών κο Βενιζέλο Ευάγγελο

Σε συνέχεια του με αριθμό 6701/14-10-2004 εγγράφου μας σχετικά με την απαλλαγή των υπηρεσιών των Κοιν. Λειτουργών από Φ.Π.Α., η Γ’ Διεύθυνση Φορολογίας /Διεύθυνση 14η Φ.Π.Α. με αριθμό 1005681/6695/833/Β0014 Π. Ε., έγγραφό της , μας έχει πληροφορήσει ότι οι υπηρεσίες των Κοινωνικών Λειτουργών υπάγονται σε Φ.Π.Α. .
Κατ’ εξαίρεση μόνο στην περίπτωση που οι Κοινωνικοί Λειτουργοί παρέχουν προς το Δημόσιο , Ν.Π.Δ.Δ. κ.τ.λ. με βάση σύμβαση μίσθωσης έργου , από την οποία προκύπτουν δεσμοί εξάρτησης , τότε μόνο δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α. .


Το ΔΣ του ΣΚΛΕ απαντά στις επιθέσεις κατά του κύρους της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας και των επαγγελματικων δικαιωμάτων των Κοινωνικών Λειτουργών με υπόμνημα  - για την προστασία και ισχυροποίηση των, από τον νόμο κατοχυρωμένων, επαγγελματικών δικαιωμάτων των κοινωνικών λειτουργών. Το υπόμνημα που παρατίθεται ακολούθως συντάχθηκε από Επιτροπή Εργασίας στην οποία μετείχαν εκτός από μέλη του ΔΣ του ΣΚΛΕ εκπρόσωποι του ΙΑΚΕ, του ΣΕΚΕ και άλλοι συνάδελφοι Στο Υπόμνημα αναλύεται το θεωρητικό, επιστημονικό υπόβαθρο του επαγγέλματος του κοινωνικού Λειτουργού και αναπτύσσεται με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ο θεσμικός ρόλος του επαγγέλματος

Αθήνα  7/ 9 / 2011
Αρ.πρωτ. 9685

Προς: (Όπως πίνακας αποδεκτών)

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας ( Σ.Κ.Λ.Ε.), ιδρύθηκε το 1955 και αποτελεί επίσημα αναγνωρισμένο επαγγελματικό – επιστημονικό σωματείο. Εκπροσωπεί επαγγελματικά και επιστημονικά πανελλαδικά τους 5000 Κοινωνικούς Λειτουργούς της χώρας. Kαθώς εδώ και πολύ καιρό, επιχειρείται, συστηματικά και μεθοδευμένα,  η αποδυνάμωση τους κύρους της Επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας και ο αποκλεισμός  των  Κοινωνικών Λειτουργών από συγκεκριμένους  τομείς (όπως αυτός της Ψυχικής υγείας) και δραστηριότητες (όπως αυτές τις συμβουλευτικής και της θεραπείας ατόμων, ομάδων και οικογενειών) στους οποίους διεθνώς αναγνωρίζεται η συμβολή και ο πρωτοποριακός ρόλος  τους.


Ο ΣΚΛΕ λέει ΟΧΙ σε περικοπές επιδομάτων

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012 13:56 Γράφτηκε από

Με αφορμή δημοσιεύματα ότι  μεταξύ των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής που πρόκειται να υιοθετηθούν, περιλαμβάνονται και περικοπές σε επιδόματα, φοροαπαλλαγές και παροχή υπηρεσιών για τα Άτομα με Αναπηρία, ο ΣΚΛΕ επισημαίνει τυχόν περικοπές σε επιδόματα, φοροαπαλλαγές και υπηρεσίες (μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων εφεδρείας και κατάργησης οργανισμών στις μονάδες κοινωνικής φροντίδας, στις κοινωνικές υπηρεσίες – δομές των Δήμων και στις Δομές Ειδικής Αγωγής) θα οδηγήσει με σιγουριά σε αδυναμία κάλυψης των ιδιαίτερων αναγκών τους ή ακόμα και αυτών των βασικών βιοτικών αναγκών τους. Διαβάστε όλη την παρέμβαση του ΣΚΛΕ ακολούθως:Περίπου 60-70 χιλιάδες συμπολίτες μας περιμένουν να εξετασθούν μετά από εννέα μήνες από τις Επιτροπές των  ΚΕΠΑ και να λάβουν γνωμάτευση για το ποσοστό αναπηρίας ώστε να προχωρήσουν στην κατάθεση εκ νέου των δικαιολογητικών για την έκδοση του επιδόματός τους ή της σύνταξής τους.  Ο ΣΚΛΕ καταγγέλλει  την ανωτέρω περιγραφόμενη απαράδεκτη κατάσταση και ζητάει την άμεση επίλυση του προβλήματος των πολύμηνων καθυστερήσεων,  δημιουργώντας περισσότερα σημεία ΚΕΠΑ, ενισχύοντας τα με ιατρούς με τις απαραίτητες ειδικότητες και λειτουργώντας ΚΕΠΑ σε κάθε μονάδα Υγείας ΙΚΑ. Ολόκληρη η παρέμβαση του ΣΚΛΕ παρατίθεται ακολούθως.

 Παρέμβαση ΣΚΛΕ για τις πολύμηνες καθυστερήσεις στα ΚΕΠΑ

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 10:19 Γράφτηκε από

Ο ΣΚΛΕ διαπιστώνει ότι σήμερα 6 μήνες μετά την λειτουργία των ΚΕΠΑ οι πολίτες συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται αναμένοντας έως και 7 ώρες στις γραμματείες των 45 σημείων ΚΕΠΑ πανελλαδικά απλά και μόνο για να καταθέσουν μία αίτηση ενώ ακολούθως η αναμονή για την εξέταση τους από την Υγειονομική Επιτροπή μπορεί να διαρκέσει έως και 4 μήνες. Από τις πολύμηνες αναμονές οι δικαιούχοι έχουν περιέλθει σε κατάσταση ένδειας και αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές καθημερινές τους ανάγκες των ίδιων και των οικογενειών τους. Ο ΣΚΛΕ καταγγέλλοντας την ανωτέρω περιγραφόμενη απαράδεκτη κατάσταση την οποία βιώνουν καθημερινά χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι ανήκουν μάλιστα στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, ζητάει την άμεση επίλυση του προβλήματος, είτε δημιουργώντας περισσότερα σημεία ΚΕΠΑ, είτε λειτουργώντας ΚΕΠΑ σε κάθε μονάδα Υγείας ΙΚΑ. Ολόκληρη η παρέμβαση του ΣΚΛΕ παρατίθεται ακολούθως:Ευχές για τις Γιορτές!

Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014 21:58 Γράφτηκε από


ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΚΛΕ 2014

Τετάρτη, 05 Νοεμβρίου 2014 13:43 Γράφτηκε από

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου μας, στις 31/10/2014, κατά την οποία διεξήχθη η εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή των εκλογών 2014, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Επιστολή πρός μέλη του ΣΚΛΕ - Ανακοίνωση Αρχαιρεσιών

Οδηγίες προς Περιφεριακά και Τοπικά Τμήματα

Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 2014

Τετάρτη, 05 Νοεμβρίου 2014 13:35 Γράφτηκε από

Αθήνα, 11/11/2014

Αρ. πρωτ.: 10982

Προς: Μέλη του ΣΚΛΕ

ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής αρχαιρεσιών

Λόγω σοβαρού προβλήματος στην βάση δεδομένων με το μητρώο μελών, σας ενημερώνουμε για την αλλαγή στις ημερομηνίες διεξαγωγής των εκλογών ως εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου μας, στις 31/10/2014, κατά την οποία διεξήχθη η εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή των εκλογών 2014, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Η εκλεγείσα Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                        ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Πεθεριώτη Κωνσταντίνα                                  1. Παπαδοπούλου Βασιλική

2. Κωστοπούλου Βασιλική                                   2. Βασιλείου Ευανθία

3. Τσιάλτα Ανδριάνα                                           3. Λιάσκου Ιωάννα

Αρμοδιότητα της Εφορευτικής Επιτροπής είναι η διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής και νέου Πειθαρχικού Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

Προκηρύσσουμε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και συγκεκριμένα, καλούμε τα τακτικά μέλη του Σ.Κ.Λ.Ε., που επιθυμούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, τη νέα Εξελεγκτική Επιτροπή ή για το νέο Πειθαρχικό Συμβούλιο (Πρωτοβάθμιο ή Δευτεροβάθμιο), να υποβάλλουν γραπτά την υποψηφιότητά τους με σύντομο βιογραφικό σημείωμα (σε αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Σ.Κ.Λ.Ε. έντυπο ) μέχρι την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014.

Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων γίνονται δεκτές εγγράφως στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής στα γραφεία του Σ.Κ.Λ.Ε. οδός Τοσίτσα 19, Εξάρχεια, Αθήνα, κατά τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη, 18.00-20.00 μ.μ.. Επίσης, οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές με φαξ στον αριθμό  2108827071 και με e-mail στην διεύθυνση skle@otenet.gr εφόσον αυτές επιβεβαιώνονται και τηλεφωνικά από τους ίδιους τους υποψηφίους.

Οι εκλογές προκηρύσσονται για την  Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014 στην έδρα του σωματείου και στα Τοπικά /Περιφερειακά Τμήματα του Σ.Κ.Λ.Ε.

Την ίδια ημερομηνία (11 Δεκεμβρίου 2014) θα διεξαχθούν και οι εκλογές για την ανάδειξη των Τοπικών Επιτροπών των Τοπικών / Περιφερειακών Τμημάτων.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του ΣΚΛΕ, δηλαδή τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν εξοφλήσει την συνδρομή τουλάχιστον μέχρι και το 2013. Επανεγγραφές και συνδρομές μελών μπορούν να τακτοποιηθούν μέχρι και την ημέρα των εκλογών. Νέες αιτήσεις εγγραφής μελών θα γίνονται αποδεκτές μέχρι την Πέμπτη 20/11/2014, για όσους επιθυμούν να έχουν δικαίωμα ψήφου, προκειμένου να συνταχθούν και να αποσταλούν εγκαίρως από την Εφορευτική Επιτροπή, ενημερωμένοι εκλογικοί κατάλογοι.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή έχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του ΣΚΛΕ, τα οποία έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και το 2013 και όσοι εγγράφηκαν στον ΣΚΛΕ το 2014 έως και την 20 Νοεμβρίου 2014.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο έχουν όσοι είναι τουλάχιστον 10 χρόνια τακτικά μέλη του ΣΚΛΕ, ενώ για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο όσοι είναι τουλάχιστον 15 χρόνια τακτικά μέλη του ΣΚΛΕ.

Οι υποψήφιοι στις αιτήσεις τους θα αναγράφουν αν επιθυμούν να λάβουν μέρος μεμονωμένα ή ως μέλη κάποιου συνδυασμού.

Η Εφορευτική Επιτροπή θα δέχεται αιτήσεις στα γραφεία του Σ.Κ.Λ.Ε. (Τοσίτσα 19), κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 18:00-20:00 και μέχρι την Πέμπτη 20/11/2014 και ώρα 20.00 μ.μ..

Η Εφορευτική Επιτροπή με νέα της επιστολή θα σας ενημερώσει για τις υποψηφιότητες των μελών και για τη διαδικασία πραγματοποίησης των εκλογών στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Η Εφορευτική Επιτροπή θα αποστείλει έγκαιρα το εκλογικό υλικό στις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές, που θα έχουν και την ευθύνη διεξαγωγής των εκλογών τοπικά ως εκπρόσωποι της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΚΤΟΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ:

Σύμφωνα με το καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό των Τοπικών και Περιφερειακών Τμημάτων του Σ.Κ.Λ.Ε., την από 31/10/2014 απόφαση της Γ.Σ. και το Ν.1264/86, τα αντεπιστέλλοντα μέλη (δηλ. εκτός Ν. Αττικής) θα ψηφίσουν παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου, την 11η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη, στο Περιφερειακό ή Τοπικό Τμήμα του Σ.Κ.Λ.Ε. του Νομού της κατοικίας τους, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ/

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΔΡΑ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

1.

Π.Τ. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ

2.

Π.Τ. ΚΕΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΠΕΛΛΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

3.

Π.Τ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ

4.

Π.Τ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ-ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

5.

Τ. Τ. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΤΡΑ

ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

6.

Τ. Τ. ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞ/ ΠΟΛΗ

ΕΒΡΟΥ

7.

Τ. Τ. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑ

ΚΑΒΑΛΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ

8.

Τ. Τ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ

9.

Τ. Τ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

10.

Τ. Τ. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΗΣ

11.

Τ. Τ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΟΛΟΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

12.

Τ. Τ. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΙΕΡΙΑΣ

13.

Τ. Τ. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΡΟΔΟΠΗΣ

14.

Τ.Τ. ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΣ

ΣΑΜΟΥ

15.

Τ.Τ. ΧΙΟΥ

ΧΙΟΣ

ΧΙΟΥ

Στην Αθήνα ψηφίζουν οι συνάδελφοι που κατοικούν στο Νομό Αττικής και σε όποιο νομό δεν καλύπτεται από τα παραπάνω νομαρχιακά τμήματα.

Συνάδελφοι σας καλούμε να συμμετάσχετε μαζικά στις εκλογές και όσοι επιθυμείτε να υποβάλλετε υποψηφιότητα. Ο Σ.Κ.Λ.Ε. ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΛΟΥΣ.

Συναδελφικά,

Για την Εφορευτική Επιτροπή

Η Πρόεδρος                                                     Τα Μέλη

 

Πεθεριώτη Κων/να                  Κωστοπούλου Βασιλική      Τσιάλτα Ανδριάνα


Σελίδα 10 από 18

Θέσεις Εργασίας Κοινωνικών Λειτουργών όπως δημοσιεύθηκαν στο Internet

Το επιστημονικό περιοδικό του ΣΚΛΕ ψηφιακά

socwork.gr
Δωρεάν τα τεύχη 111 και 112 

Γίνετε μέλος του ΣΚΛΕ

Νέο!
Εγγραφείτε ηλεκτρονικά στο ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ

 

Επιτροπές

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015