Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 104 32 Αθήνα, 5ος Όροφος.
Τηλέφωνο : 2108834818 fax: 2108827071
Είσοδος στο μητρώο μελών : https://mitroo.skle.gr/

Ανακοινώσεις Συλλόγου

Ανακοινώσεις Συλλόγου 245

Ανακοινώσεις του Συλλόγου για τις Δραστηριότητές του προς τα μέλη του και προς το κοινό

Ευχές για τις Γιορτές!

Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014 19:58 Γράφτηκε από


ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΚΛΕ 2014

Τετάρτη, 05 Νοεμβρίου 2014 11:43 Γράφτηκε από

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου μας, στις 31/10/2014, κατά την οποία διεξήχθη η εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή των εκλογών 2014, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Επιστολή πρός μέλη του ΣΚΛΕ - Ανακοίνωση Αρχαιρεσιών

Οδηγίες προς Περιφεριακά και Τοπικά Τμήματα

Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 2014

Τετάρτη, 05 Νοεμβρίου 2014 11:35 Γράφτηκε από

Αθήνα, 11/11/2014

Αρ. πρωτ.: 10982

Προς: Μέλη του ΣΚΛΕ

ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής αρχαιρεσιών

Λόγω σοβαρού προβλήματος στην βάση δεδομένων με το μητρώο μελών, σας ενημερώνουμε για την αλλαγή στις ημερομηνίες διεξαγωγής των εκλογών ως εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου μας, στις 31/10/2014, κατά την οποία διεξήχθη η εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή των εκλογών 2014, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Η εκλεγείσα Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                        ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Πεθεριώτη Κωνσταντίνα                                  1. Παπαδοπούλου Βασιλική

2. Κωστοπούλου Βασιλική                                   2. Βασιλείου Ευανθία

3. Τσιάλτα Ανδριάνα                                           3. Λιάσκου Ιωάννα

Αρμοδιότητα της Εφορευτικής Επιτροπής είναι η διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής και νέου Πειθαρχικού Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

Προκηρύσσουμε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και συγκεκριμένα, καλούμε τα τακτικά μέλη του Σ.Κ.Λ.Ε., που επιθυμούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, τη νέα Εξελεγκτική Επιτροπή ή για το νέο Πειθαρχικό Συμβούλιο (Πρωτοβάθμιο ή Δευτεροβάθμιο), να υποβάλλουν γραπτά την υποψηφιότητά τους με σύντομο βιογραφικό σημείωμα (σε αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Σ.Κ.Λ.Ε. έντυπο ) μέχρι την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014.

Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων γίνονται δεκτές εγγράφως στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής στα γραφεία του Σ.Κ.Λ.Ε. οδός Τοσίτσα 19, Εξάρχεια, Αθήνα, κατά τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη, 18.00-20.00 μ.μ.. Επίσης, οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές με φαξ στον αριθμό  2108827071 και με e-mail στην διεύθυνση skle@otenet.gr εφόσον αυτές επιβεβαιώνονται και τηλεφωνικά από τους ίδιους τους υποψηφίους.

Οι εκλογές προκηρύσσονται για την  Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014 στην έδρα του σωματείου και στα Τοπικά /Περιφερειακά Τμήματα του Σ.Κ.Λ.Ε.

Την ίδια ημερομηνία (11 Δεκεμβρίου 2014) θα διεξαχθούν και οι εκλογές για την ανάδειξη των Τοπικών Επιτροπών των Τοπικών / Περιφερειακών Τμημάτων.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του ΣΚΛΕ, δηλαδή τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν εξοφλήσει την συνδρομή τουλάχιστον μέχρι και το 2013. Επανεγγραφές και συνδρομές μελών μπορούν να τακτοποιηθούν μέχρι και την ημέρα των εκλογών. Νέες αιτήσεις εγγραφής μελών θα γίνονται αποδεκτές μέχρι την Πέμπτη 20/11/2014, για όσους επιθυμούν να έχουν δικαίωμα ψήφου, προκειμένου να συνταχθούν και να αποσταλούν εγκαίρως από την Εφορευτική Επιτροπή, ενημερωμένοι εκλογικοί κατάλογοι.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή έχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του ΣΚΛΕ, τα οποία έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και το 2013 και όσοι εγγράφηκαν στον ΣΚΛΕ το 2014 έως και την 20 Νοεμβρίου 2014.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο έχουν όσοι είναι τουλάχιστον 10 χρόνια τακτικά μέλη του ΣΚΛΕ, ενώ για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο όσοι είναι τουλάχιστον 15 χρόνια τακτικά μέλη του ΣΚΛΕ.

Οι υποψήφιοι στις αιτήσεις τους θα αναγράφουν αν επιθυμούν να λάβουν μέρος μεμονωμένα ή ως μέλη κάποιου συνδυασμού.

Η Εφορευτική Επιτροπή θα δέχεται αιτήσεις στα γραφεία του Σ.Κ.Λ.Ε. (Τοσίτσα 19), κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 18:00-20:00 και μέχρι την Πέμπτη 20/11/2014 και ώρα 20.00 μ.μ..

Η Εφορευτική Επιτροπή με νέα της επιστολή θα σας ενημερώσει για τις υποψηφιότητες των μελών και για τη διαδικασία πραγματοποίησης των εκλογών στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Η Εφορευτική Επιτροπή θα αποστείλει έγκαιρα το εκλογικό υλικό στις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές, που θα έχουν και την ευθύνη διεξαγωγής των εκλογών τοπικά ως εκπρόσωποι της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΚΤΟΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ:

Σύμφωνα με το καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό των Τοπικών και Περιφερειακών Τμημάτων του Σ.Κ.Λ.Ε., την από 31/10/2014 απόφαση της Γ.Σ. και το Ν.1264/86, τα αντεπιστέλλοντα μέλη (δηλ. εκτός Ν. Αττικής) θα ψηφίσουν παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου, την 11η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη, στο Περιφερειακό ή Τοπικό Τμήμα του Σ.Κ.Λ.Ε. του Νομού της κατοικίας τους, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ/

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΔΡΑ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

1.

Π.Τ. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ

2.

Π.Τ. ΚΕΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΠΕΛΛΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

3.

Π.Τ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ

4.

Π.Τ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ-ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

5.

Τ. Τ. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΤΡΑ

ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

6.

Τ. Τ. ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞ/ ΠΟΛΗ

ΕΒΡΟΥ

7.

Τ. Τ. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑ

ΚΑΒΑΛΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ

8.

Τ. Τ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ

9.

Τ. Τ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

10.

Τ. Τ. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΗΣ

11.

Τ. Τ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΟΛΟΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

12.

Τ. Τ. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΙΕΡΙΑΣ

13.

Τ. Τ. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΡΟΔΟΠΗΣ

14.

Τ.Τ. ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΣ

ΣΑΜΟΥ

15.

Τ.Τ. ΧΙΟΥ

ΧΙΟΣ

ΧΙΟΥ

Στην Αθήνα ψηφίζουν οι συνάδελφοι που κατοικούν στο Νομό Αττικής και σε όποιο νομό δεν καλύπτεται από τα παραπάνω νομαρχιακά τμήματα.

Συνάδελφοι σας καλούμε να συμμετάσχετε μαζικά στις εκλογές και όσοι επιθυμείτε να υποβάλλετε υποψηφιότητα. Ο Σ.Κ.Λ.Ε. ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΛΟΥΣ.

Συναδελφικά,

Για την Εφορευτική Επιτροπή

Η Πρόεδρος                                                     Τα Μέλη

 

Πεθεριώτη Κων/να                  Κωστοπούλου Βασιλική      Τσιάλτα Ανδριάνα


ΕΚΛΟΓΟΑΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΚΛΕ 2014

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 05:04 Γράφτηκε από

Αθήνα, 14-10-2014
Αρ.Πρωτ: 10949

Προς: Τοπικά και Περιφερειακά Τμήματα ΣΚΛΕ
Μέλη ΣΚΛΕ       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσκαλεί τα μέλη του σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  στις  31 Οκτωβρίου  2014 στις 9:00 το πρωί, ημέρα Παρασκευή, στο Ξενοδοχείο «Μουσείο» (Μπουμπουλίνας 16, Εξάρχεια), Αθήνα.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με τους παρευρισκόμενους συναδέλφους, δεδομένου ότι είναι η δεύτερη κατά σειρά πρόσκληση, σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΚΛΕ (άρθρο 14).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.    Εκλογή προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης
2.    Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός Δ.Σ.
3.    Οικονομικός Προϋπολογισμός 2014-2015
4.    Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού
5.    Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού
6.    Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών.

Οι εγγραφές για τη Γενική Συνέλευση και η οικονομική τακτοποίηση των μελών θα γίνεται από τις 8:30 το πρωί. Παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευση και τακτοποίηση των διαδικαστικών θεμάτων ώστε να τηρηθεί το πρόγραμμα. Στις 13:00 θα πρέπει να λήξουν οι εργασίες της Γ.Σ. γιατί θα προσέλθει Δικαστικός Αντιπρόσωπος να παραστεί στην εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπή.

Η παρουσία σας είναι απαραίτητη και καθοριστική για την πορεία και εξέλιξη  των θεμάτων του κλάδου μας.

Για τη συμμετοχή σας μπορείτε να ζητήσετε διευκόλυνση από την εργασία σας βάση του Ν. 1264/82 με την έγκαιρη γνωστοποίηση στην υπηρεσία σας του αντιγράφου της παρούσης πρόσκλησης.
Στο τέλος της Γ.Σ θα χορηγηθεί  βεβαίωση συμμετοχής.

Υποχρεωτική είναι και η συμμετοχή των εκπροσώπων των Περιφερειακών και
Τοπικών τμημάτων, οι οποίοι θα καταθέσουν Οικονομικούς και Διοικητικούς Απολογισμούς στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και θα ενημερώσουν τα μέλη της Γ.Σ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ PDF ΓΙΑ ΝΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ ΕΔΩ

 

 

 

 

 


Θέσεις ΣΚΛΕ για την Ειδική Αγωγή

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 16:16 Γράφτηκε από

 

Αθήνα 18/9/2014

Αρ.Πρωτ.: 10920

 

 

 

Προς: 1. Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κο Λοβέρδο

2. Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κο Δερμεντζόγλου

3. Διευθυντή Ειδικής Αγωγής, κο Λολίτσα

 

Θέμα: «Σχέδιο Νόμου για την Ειδική Αγωγή»

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος εκπροσωπεί πανελλαδικά τους επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς. Οι δράσεις μας έχουν ως σκοπό την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων μας και την προώθηση των αρχών και των αξιών της κοινωνικής εργασίας με σκοπό την ανάπτυξη της κοινωνικής συνενοχής στην Ελληνική κοινωνία.

 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας διατυπώσουμε τους προβληματισμούς του Συνδέσμου μας σε ότι αφορά το σχέδιο νόμου για την Ειδική Αγωγή , όπως αυτό είχε κατατεθεί από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας την άνοιξη του 2014.

Στο σχέδιο νόμου υπήρχαν διατάξεις που έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού, οι οποίες δημιουργούσαν ανισότητες μεταξύ των επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών .

Η πρόβλεψη για επιπλέον τυπικό προσόν (του πτυχίου της ΑΣΠΑΙΤΕ ή άλλων Τμημάτων ΑΕΙ παιδαγωγικής επάρκειας) για τους Κοινωνικούς Λειτουργούς με πτυχίου Πανεπιστημίου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το ΠΔ 50/1989 (ΦΕΚ 23/Α/26-1-1989) που αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα των Κοινωνικών Λειτουργών. Ειδικότερα, στο άρθρο 1, παράγραφος 3 ορίζεται με σαφήνεια ότι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος απασχολούνται στους τομείς της ψυχικής υγείας και της εκπαίδευσης χωρίς να προβλέπονται επιπλέον τυπικά προσόντα.

Όπως καλά γνωρίζετε ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού όπως προσδιορίζεται από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο είναι πρωτίστως διαγνωστικού, συμβουλευτικού & θεραπευτικού χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, η πρόβλεψη παιδαγωγικής επάρκειας ως απαραίτητο τυπικού προσόντος με κανένα τρόπο δεν συμβάλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα ειδικά σχολεία προς τα παιδιά που φοιτούν σε αυτά.

Επίσης, στην φετινή εγκύκλιο για την κάλυψη θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ η πρόβλεψη της παιδαγωγικής επάρκειας υπήρχε για τους Κοινωνικούς Λειτουργούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κάτι που συνέβαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια και υπήρχαν επαναλαμβανόμενες διαμαρτυρίες προς το Υπουργείο, λόγω της δημιουργίας ανισοτήτων μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου.

Ως το κατεξοχήν αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί στην χώρα μας είναι εξειδικευμένοι κοινωνικοί επιστήμονες, απόφοιτοι των τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των ΑΤΕΙ Αθήνας, Πάτρας και Ηρακλείου καθώς και του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η εκπαίδευσή τους και στα τέσσερα τμήματα αφορά τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένης και της πρακτικής άσκησης και έχει την ίδια διάρκεια(8εξάμηνα).

Όλοι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, έχουν κοινά επαγγελματικά δικαιώματα, όπως αυτά καθορίζονται με το Π.Δ. 23/1992. Ασκούν το λειτούργημα του Κοινωνικού Λειτουργού μετά την έκδοση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος, που χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες για τους πτυχιούχους όλων των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ και ΑΤΕΙ., όπως προβλέπεται στο άρθρο 54 του Νόμου 3918/2011.

Επιπλέον, ο Νόμος 2916/2001 που αφορά στην «Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθμισης θεμάτων του Τεχνολογικού τομέα της», ορίζει ότι η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη χώρα μας είναι ενιαία αποτελούμενη από ΑΕΙ και ΤΕΙ διασφαλίζοντας έτσι και την τυπική ισοτιμία των πτυχίων Κοινωνικής Εργασίας όλων των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας. 

Κατά συνέπεια πως είναι δυνατόν υποψήφιοι – πτυχιούχοι Τμημάτων της ενιαίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ίδια διάρκεια σπουδών το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα να διαχωρίζονται σε επαρκείς και μη επαρκείς παιδαγωγικά με μοναδικό κριτήριο την αποφοίτηση τους από ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Για όλους αυτούς τους λογούς ζητάμε την κατάργηση της πρόβλεψης για επιπλέον τυπικό προσόν (του πτυχίου της ΑΣΠΑΙΤΕ ή άλλων Τμημάτων ΑΕΙ) για όλους τους Κοινωνικούς Λειτουργούς πτυχιούχους ΑΕΙ & ΤΕΙ.

Επίσης, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε το ζήτημα της μοριοδότησης προϋπηρεσίας των επαγγελματιών κοινωνικών λειτουργών. Όπως είναι απόλυτα λογικό και θεμιτό, η μεγάλη μοριοδότηση (0,50 για κάθε μήνα προϋπηρεσίας) δίνεται στην προϋπηρεσία σε ΚΕΔΔΥ και ΣΜΕΑ. Στην φετινή εγκύκλιο δινόταν μοριοδότηση και στους κοινωνικούς λειτουργούς που έχουν εργαστεί σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που είχε σαν ομάδα εξυπηρετούμενου πληθυσμού τα Άτομα με Αναπηρία (0,20 για κάθε μήνα προϋπηρεσίας). Δυστυχώς όμως, αρκετές περιφερειακές διευθύνσεις σύμφωνα με συναδέλφους που υπέβαλλαν τα χαρτιά τους , δεν έκαναν αποδεκτά τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας πλην αυτών που προέρχονταν από ΚΕΔΔΥ και ΣΜΕΑ, μη μοριοδοτόντας έτσι τους συναδέλφους παρά την αντίθετη πρόβλεψη της εγκυκλίου.

Σαν ΣΚΛΕ προτείνουμε να παραμείνουν ως έχουν οι μοριοδοτήσεις για ΚΕΔΔΥ-ΣΜΕΑ και για την προϋπηρεσία σε Άτομα με Αναπηρία (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) και να δοθεί μοριοδότηση και για τους υπόλοιπους κοινωνικούς λειτουργούς ανεξαρτήτως φορέα εργασίας, εφόσον η προϋπηρεσία είναι κοινωνικού λειτουργού και έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση άδειας άσκησης όπως προβλέπεται από την νομοθεσία.

Αυτό πρέπει να συμβεί καθώς το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού σε βασικές δεξιότητες, μεθοδολογίες κλπ δεν διαφέρει στην ουσία της παρέμβασης και της άσκησης του επαγγέλματος, αυτό που διαφοροποιείται κάθε φορά είναι η ομάδα εξυπηρετούμενου πληθυσμού.

Αν αυτό συμβεί θα δώσει την ευκαιρία σε μεγαλύτερο αριθμό κοινωνικών λειτουργών να διεκδικήσουν τις θέσεις εργασίας που θ’ ανοίγουν για τον χώρο της ειδικής αγωγής και θα μειώσει τις –πολλές φορές αδικαιολόγητες- ανισότητες που υπάρχουν στον κλάδο μας.

.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διασαφήνιση και συνεργασία των θέσεων μας και ανάπτυξη των προτάσεων .

 

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

 

Ευαγγελία Χαλβατζά Γεώργιος Λουκάς

 

 

Κοινοποίηση:

 

1. Γενική Διεύθυνση Π.Ε & Δ.Ε.

2. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής

3. Νέα Δημοκρατία

4. Συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς

5. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα

6. Ανεξάρτητοι Έλληνες

7. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος

8. Δημοκρατική Αριστερά

9. ΠΟΣΕΕΠΕΑ

10 Τοπικά Τμήματα ΣΚΛΕ

 


Λειτουργία Γραφείων ΣΚΛΕ

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014 05:09 Γράφτηκε από

Τα Γραφεία του ΣΚΛΕ θα παραμείνουν κλειστά από τις 25/7/2014 έως και 21/8/2015. Για επείγοντα θέματα μπορείτε να επικοινωνείτε με:

Πρόεδρο, κα Ευαγγελία Χαλβατζά, τηλ: 6944221060

Αντιπρόεδρο, κο Τζανέτο Αντύπα, τηλ: 6945580274

Γ. Γραμματέα, κο Γεώργιο Λουκά, τηλ: 6974645081


Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων για τα προγράμματα ΛΑΕΚ μέχρι τις 13/6/2014.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


1η ΜΑΗ 2014 ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ: ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ, ΤΙΜΗΣ & ΑΓΩΝΑ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας, απευθύνουν προσκλητήριο ενότητας και αγώνα προς όλους τους εργαζόμενους, τους Συνταξιούχους, τους Ανέργους καλώντας τους σε μαζική συμμετοχή στην πρωτομαγιάτικη απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος. Προσκλητήριο ενότητας και αγώνα στη μάχη για έναν κόσμο δικαιότερο, χωρίς φτώχεια, εκμετάλλευση, καταπίεση και εξαθλίωση. Για ένα κόσμο ισότητας, ευημερίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής δικαιοσύνης.


Αυτή την ιστορική μέρα της 1ης Μάη οι Έλληνες εργαζόμενοι, ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους σ’ όλο τον κόσμο που παλεύουν ενάντια στη φτώχεια και στην εξαθλίωση, στις αδικίες, στις κοινωνικές διακρίσεις, στη ξενοφοβία, στο ρατσισμό. Το μέγεθος της επίθεσης που έχουμε δεχτεί στα εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα επιβάλει σε ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να ανατρέψουμε τις μνημονιακές πολιτικές που κατέστρεψαν ότι με κόπο αποκτήσαμε τα τελευταία εκατό χρόνια.

Η 1η Μάη 2014 βρίσκει τους Έλληνες εργαζόμενους ,σχεδόν ολόκληρη την ελληνική κοινωνία εξαθλιωμένη από
τις αδιέξοδες και καταστροφικές κυβερνητικές και τροικανές πολιτικές. Αντιμέτωπη με την ανεργία την φοροεπι
δρομή την επίθεση σε θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα.
Απέναντι σ ́αυτές τις πολιτικές, η απάντηση των εργαζόμενων πρέπει να είναι μια και μοναδική:
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΑΝΕΡΓΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Οι εργαζόμενοι και τα Συνδικάτα συνεχίζουν τη μάχη ώστε να ανατρέψουν τις συνταγές, της ύφεσης, των απολύσεων, της ανεργίας, των ανατροπών των ασφαλιστικών και κοινωνικών μας δικαιωμάτων, του αποκλεισμού
των πολιτών από τα Κοινωνικά Αγαθά, των ιδιωτικοποιήσεων των Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών, της
υποταγής της χώρας στα «θέλω» και στις απαιτήσεις των αγορών, στα συμφέροντα των ισχυρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, των εργοδοτών και των τραπεζιτών.

Τιμώντας τους πρωτοπόρους αγωνιστές του εργατικού κινήματος, όλους εκείνους που θυσιάστηκαν διαχρονικά
για τα μεγάλα και ιερά δικαιώματα της τάξης μας, όλους εκείνους που υπερασπίστηκαν με την ίδια τη ζωή τους τη
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, τη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, την ΙΣΟΤΗΤΑ, την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και την ΕΙΡΗΝΗ οφείλουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να δώσουμε
αγωνιστικό-απεργιακό παρόν στο κάλεσμα των συνδικάτων την Πέμπτη 1η Μάη.

Παλεύουμε και Απεργούμε για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών, για να διασφαλίσουμε και να διευρύνουμε τα εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά μας δικαιώματα, όπως μας αξίζει και δικαιούμαστε!

Οι προκλήσεις και τα προβλήματα είναι τεράστια και σοβαρά γι ́αυτό και η ενότητα όλων των δυνάμεων της εργασίας είναι απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε, για να αντιπαλέψουμε και να ακυρώσουμε αυτές τις πολιτικές.

Με ΕΝΟΤΗΤΑ και ΑΓΩΝΑ προωθούμε τα αιτήματα μας, διασφαλίζουμε τα δικαιώματα.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Τοπική Συνέλευση ΣΚΛΕ Λάρισας

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014 14:57 Γράφτηκε από

Αθήνα 14/4/14
Α.Π.: 10782


Προς: Μέλη Σ.Κ.Λ.Ε. Τοπικού Τμήματος Λάρισας                            

ΘΕΜΑ: Εκλογή τοπικής επιτροπής στο Τοπικό Τμήμα Λάρισας

Συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. του Σ.Κ.Λ.Ε., σύμφωνα με την απόφαση της 24ης Συνεδρίασης του Δ.Σ., σε συνέχεια του υπ’αριθ. 10760/ 12.3.14 εγγράφου πρωτοβουλίας συναδέλφων από την Λάρισα, σας προσκαλεί σε διαδικασία Τοπικής Συνέλευσης για την εκλογή Τοπικής Επιτροπής του ΤΤ ΣΚΛΕ  Λάρισας  το  Σάββατο 3 Μάη 2014 και ώρα 12:00 μ.μ.- 15.00 μ.μ. στην καφετέρια Passerella ( Βενιζέλου 115 και Απόλλωνος περιοχή Αρχαίου Θεάτρου) .
Η εκλογή εφορευτικής επιτροπής και οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων θα γίνουν την ίδια ημέρα. Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές θα έχουν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του ΣΚΛΕ, για τα έτη 2013 και 2014, αλλά και νέα μέλη τα οποία θα μπορούν να κάνουν εγγραφή επιτόπου προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (2 φωτογραφίες, άδεια άσκησης επαγγέλματος και αίτηση εγγραφής). Μέλη μη τακτοποιημένα οικονομικά θα μπορούν επιτόπου να τακτοποιούν τις εκκρεμότητές τους.
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το νέο καταστατικό τα μέλη του τοπικού τμήματος που δεν έχουν πληρώσει τη συνδρομή του επί δύο χρόνια εγγράφονται εκ νέου καταβάλλοντας το ποσό της συνδρομής  του τρέχοντος έτους δηλαδή € 25,00 και συμπληρώνοντας επιτόπου μια αίτηση επικαιροποίησης στοιχείων και προσκομίζοντας 2 φωτογραφίες για την έκδοση επαγγελματικής ταυτότητας.
Η συμμετοχή όλων σας είναι σημαντική ειδικά σε μια εποχή οπού το κράτος Πρόνοιας πλήττεται καθημερινά. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους και τις διεκδικήσεις του κλάδου μας, όλοι μαζί πρέπει να δυναμώσουμε την φωνή του Σ.Κ.Λ.Ε. και να κάνουμε την Λάρισα  βασικό πυλώνα των δράσεων και των διεκδικήσεων μας.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στην σημερινή εποχή που η χώρα μαστίζεται από ανθρωπιστική και κοινωνική κρίση, όπου οι μνημονιακές πολιτικές υποβαθμίζουν διαρκώς την κοινωνική πρόνοια και φροντίδα, όπου η ανεργία μαστίζει τον κλάδο και δημιουργεί ένα αβέβαιο μέλλον, όπου η βία γίνεται μέρος της καθημερινότητας μας και η εκπαίδευση του κλάδου μας δέχεται διαρκή επίθεση, θεωρήσαμε ότι ήρθε η ώρα να ανασυντάξουμε και να επαναλειτουργήσουμε το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας. Ειδικά στην περιοχή μας όπου οι ανισότητες, η φτώχεια και η ανεργία είναι μέρος της καθημερινής μας ζωής.

Στις 22 Μαρτίου κατόπιν συνέλευσης και διεξαγωγή εκλογών συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο ορίστηκε ως εξής:
Βαβλιάρα Αναστασία, ως Πρόεδρος
Χρύσινα Ουρανία, ως Αντιπρόεδρος
Σεννή Μαρίνα, ως Γεν. Γραμματέας
Κοκόζογλου Δημήτριος, ως Ταμίας
Βαρδανίκα Κυριακή, ως Αναπλ. Γραμματέας.

Θεωρούμε αναγκαία την λειτουργία του ΣΚΛΕ Δυτικής Μακεδονίας και την καθημερινή του παρουσία και δράση. Καλούμε τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν και να συμμετέχουν στην προσπάθεια.

Τηλ επικοινωνίας:
6948463765, Βαβλιάρα Αναστασία
6980724011, Σεννή Μαρίνα.


ΤΟ ΔΣ του ΠΤ


Σελίδα 10 από 18

Το επιστημονικό περιοδικό του ΣΚΛΕ ψηφιακά

socwork.gr
Δωρεάν τα τεύχη 111 και 112 

Γίνετε μέλος του ΣΚΛΕ

Νέο!
Εγγραφείτε ηλεκτρονικά στο ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ

 

Επιτροπές

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνο : 2108834818 
fax: 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Εισαγωγή μέλους του site

Εισάγετε τα στοιχεία σας για να έχετε πρόσβαση σε περισσότερο περιεχόμενο και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις

Шаблоны Joomla 2015